IA-netwerk Frankrijk

Gepubliceerd op:
22 juni 2015
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2021

Bent u benieuwd welke innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends er in Frankrijk zijn? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten maken? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en Frankrijk.

Innovatieve focussectoren

Sectoren met de grootste focus op innovatieve ontwikkelingen in Frankrijk zijn:

  • Smart & Green Mobility
  • Life Sciences & Health
  • Aerospace
  • Sustainable Energy
  • Digitalization (AI, Blockchain)

Special AI in Health

Frankrijk doet grote investeringen in kunstmatige intelligentie met focus op de gezondheidszorg. Het land is hiermee koploper in Europa. Zo lanceerden de Fransen 'Ma Santé 2020', een strategie om de gezondheidszorg te hervormen. In het Engelstalige artikel afkomstig uit de 'Special AI in Health' van het Innovatie Attaché Netwerk meer hierover.

Contact

Wilt u meer weten over genoemde sectoren? Of heeft u andere vragen voor het Innovatie Attaché Netwerk in Frankrijk, neem dan contact op met:

Stefan Koreneef, Innovatieraad
T: +33140623333
E:par-ia@minbuza.nl

EmbassyoftheKingdomoftheNetherlands
OfficeforScienceandTechnology
7rueEblé
F-75007Paris,Frankrijk
T:+33140623333
E:par-ia@minbuza.nl
Blog:nost-france.org

WiltuwetenwaarhetIA-netwerkumeekanhelpen?LeeshetoponzeInnovatie Attaché Netwerk-pagina.

Blog Innovatie Attaché Parijs

Wilt u op de hoogte blijven van Franse ontwikkelingen op het gebied van innovatie? Van interessante start-ups tot overheidsbeleid? Lees en abonneer u op het blog van het Innovatie Attaché van de Nederlandse Ambassade in Parijs.

Blog Innovatie Attaché Parijs

Publicaties

In het overzicht Documenten en Publicaties vindt u rapporten over sectoren, trends en thema's van de Franse markt.

De meest recente publicaties van het IA-netwerk in Frankrijk treft u hieronder aan.

Vragen over ondernemen in Frankrijk?

Onze experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?