Asian Development Bank (ADB)

Gepubliceerd op:
14 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2020

De Asian Development Bank (ADB) verstrekt leningen en schenkingen aan 38 ontwikkelingslanden (Developing Member Countries, DMC). Het grootste gedeelte van de financiering betreft leningen aan overheden van de ontvangende landen.

De ADB richt zich op verschillende sectoren en thema's. Deze maken onderdeel uit van de Strategie 2030 van de bank.

Organisatie

De ADB heeft 68 leden. Hiervan zijn er 49 afkomstig uit de regio Azië en de Pacific. De overige leden, waaronder Nederland, zijn niet-regionale leden. De bank is opgericht in 1966.

Het hoofdkantoor van de ADB is gevestigd in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Daarnaast heeft de ADB 26 landenkantoren in de regio. De Europese vertegenwoordiging van de ADB zit in Frankfurt. ook heeft de bank vertegenwoordigingen in Tokio, Washington en Sydney.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de ADB?

De ADB biedt publieke sector financiering (sovereign) en private sector financiering (non-sovereign). In beide sectoren maken Nederlandse bedrijven kans om zaken te doen met de ADB.

Publieke sector financiering

Leningen van de ADB aan ontwikkelingslanden (public sector financing) worden vooral ingezet voor de aankoop van goederen, werken en diensten, in veel gevallen 'consultancy'. De uitvoerende (overheids-)organisatie in het ontvangende land doet de aanbesteding van deze projecten.

In het aanbestedingsproces doorloopt u grofweg 4 fasen, van begin tot eventuele gunning van het project:

  • U dient een Expression of Interest (EOI) in.
  • U wordt uitgekozen in een preselectie.
  • U dient een offerte in.
  • Wordt u op basis van uw offerte en eerder verstrekte informatie uitgekozen, dan onderhandelt u over het contract met de ADB.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Als u inschrijft op een aanbesteding, moet u gevestigd zijn in een van de lidstaten van de ADB.
  • Als consultant moet u zich registreren bij de ADB om mee te kunnen doen met TA-projecten (Technische Assistentie). Dit kan in het ADB Consultant Management System. Let op: actualiseer uw registratie elk jaar en noem hierbij de specifieke sectoren waar uw bedrijf sterk in is.

Privatesectorfinanciering

Op verschillende manieren helpt de ADB met privatesectorontwikkeling door middel van privatesectorfinanciering. Deze financiering is gericht op projecten in de regio die private investeringen promoten. Momenteel ligt de focus van de bank daarbij op infrastructuur, kapitale markten/de financiële sector, en agribusiness.

De voorwaarden om mee te doen met projecten en aanbestedingen van de ADB staan in het ADB Procurement Policy document.

Meer weten?

Veel informatie over zakendoen met de ADB is te vinden via het online ADB Business Center.
Daarnaast kunt u contact opnemen met het RVO.nl Team Internationale Organisaties in Den Haag via tio@rvo.nl.

Vragen over Asian Development Bank?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?