CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Gepubliceerd op:
26 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024

Als glastuinder doet u verplicht mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw, ook wel bekend als het CO2-sectorsysteem. Daarvoor geeft u elk jaar uw aardgas- of warmtegebruik aan ons door via de Gecombineerde opgave. Zo werken we samen aan de klimaatdoelen.

Doe de Gecombineerde opgave

Vanaf 1 maart geeft u uw aardgas- of warmtegebruik van 2023 door. Dit regelt u in de Gecombineerde opgave 2024. Deze kunt u dit jaar tot en met 17 mei invullen en versturen.

Voor wie?

U doet verplicht mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw als u:

  • uw landbouwbedrijf gebruikt om gewassen te telen in kassen. De oppervlakte van uw bedrijf maakt hierbij niet uit.
  • in uw bedrijf glastuinbouw uitvoert als nevenactiviteit. Dit geldt voor een glasoppervlakte van 2.500 m² of meer.
  • niet in het EU-emissie handelssysteem (EU-ETS) zit.

Let op: U kunt de subsidies Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) alleen aanvragen als u meedoet met het CO2-sectorsysteem. 

Deze subsidies zijn voor energiebesparende maatregelen en investeringen.

Zo werkt de CO2-regeling voor de glastuinbouw

Voor elk kalenderjaar heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken hoeveel CO2 de sector maximaal mag uitstoten. Dit CO2-emissieplafond wordt elk jaar lager. De regeling werkt elk jaar volgens deze stappen:

Stap 1: Doe de Gecombineerde opgave

U geeft via de Gecombineerde opgave aan ons door hoeveel aardgas u gebruikt voor verwarming van uw kassen. Of hoeveel warmte u inkoopt die met aardgas is opgewekt. 

Voor uw aardgasgebruik neemt u per bedrijfslocatie de gegevens over uit uw jaarafrekening voor energie. Andere brandstoffen tellen niet mee. Ook duurzame bronnen zoals bio-olie of aardwarmte niet.

Voor uw warmtegebruik neemt u per bedrijfslocatie de hoeveelheid warmte over uit de jaarafrekening van uw warmteleverancier.

Stap 2: Bevestig uw aangifte (alleen als u in de steekproef zit)

Wij nemen een steekproef uit de glastuinders die de Gecombineerde opgave hebben gedaan. Zit u in de steekproef? Dan ontvangt u een e-mail waarin wij u vragen om uw aangifte te bevestigen:

  • Heeft u aangegeven dat u geen aardgas gebruikt om uw kassen te verwarmen? Bevestig dit in een antwoord op onze e-mail.
  • Heeft u aangegeven dat u wel aardgas gebruikt om uw kassen te verwarmen? Stuur uw energiejaarrekening of de 12 maandrekeningen van het kalenderjaar op.

Stap 3: Check emissierapport, berekening uw CO2-uitstoot

U ontvangt van ons uw emissierapport. Hierin staat de CO2-uitstoot die wij hebben berekend uit uw aardgas- of warmtegebruik. Uw CO2-uitstoot telt mee in de berekening voor uw CO2-heffing. Check uw verbruiksgegevens daarom goed!

Kloppen de verbruiksgegevens niet? Geef door wat wij moeten aanpassen. Mail dit naar sectorsysteem@rvo.nl. Noem hierbij uw relatienummer. Doe er een bewijs van uw aardgasgebruik bij. Dit mag de energiejaarrekening zijn, maar ook de 12 maandrekeningen. Als ze maar uw aardgasgebruik bewijzen over de 12 maanden van het kalenderjaar. Alleen met deze gegevens kunnen wij uw CO2-uitstoot aanpassen.

Let op: Heeft u uw verbruiksgegevens niet op tijd doorgegeven? Dan stellen wij uw CO2-uitstoot voor u vast.

Stap 4: Wij berekenen totale CO2-uitstoot sector

Wij tellen de verbruiksgegevens bij elkaar op van alle bedrijven die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem. Zo berekenen we de totale CO2-uitstoot. Dan weten we ook of de CO2-uitstoot van de sector onder of boven het emissieplafond ligt.

Wij berekenen de totale CO2-uitstoot in ton volgens deze formule:

totaal aantal m3 verbruikt aardgas x 31.65 x standaard CO2-emissiefactor voor aardgas / 1.000.000

Stap 5: U betaalt CO2-heffing (of niet)

Ligt de totale CO2-uitstoot boven het emissieplafond? Dan krijgt u een brief met betaalverzoek voor uw CO2-heffing. Ligt de totale CO2-uitstoot onder het plafond? Dan krijgt u een brief dat u geen heffing hoeft te betalen.

Wij berekenen uw heffing volgens deze formule:

((Et – Er) x P) x (Eb/Et)

Et = totale CO2-uitstoot van alle deelnemers
Er = CO2-emissieplafond
Et – Er = CO2-emissiesaldo*
P = CO2-emissieprijs per ton CO2**
Eb = uw CO2-uitstoot

* Blijft de totale CO2-uitstoot in een jaar onder het plafond? Dan mag de tuinbouwsector het negatieve emissiesaldo verrekenen met een positief saldo van een ander jaar.
** De CO2-emissieprijs is de prijs binnen het EU Emissions Trading System (EU-ETS), van het jaar waarin de glastuinbouwsector boven het emissieplafond uitkomt.

CO2-regeling per jaar

Bekijk per kalenderjaar de totale CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector en de berekening van de heffing:

Samenwerken aan klimaatdoelen

De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen: het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. De lopende afspraken gelden tot en met 2024. Voor de periode vanaf 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken we samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. De CO2-regeling is ook een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

Dit kunt u doen om uw CO2-uitstoot te verminderen

Wilt u de CO2-uitstoot van uw glastuinbouwbedrijf verminderen? Of uw bedrijf op een andere manier verder verduurzamen? Wij helpen u daarbij met subsidies en projecten. U vindt een overzicht op Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig.

Veelgestelde vragen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de CO2-regeling voor de glastuinbouw:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?