CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Gepubliceerd op:
26 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023

Als glastuinder doet u verplicht mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw, ook wel bekend als het CO2-sectorsysteem. Daarvoor geeft u elk jaar uw aardgasgebruik aan ons door via de Gecombineerde opgave. Zo werken we samen aan de klimaatdoelen.

Voor wie?

U doet verplicht mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw als u:

  • uw landbouwbedrijf gebruikt om gewassen te telen in kassen. De oppervlakte van uw bedrijf maakt hierbij niet uit.
  • in uw bedrijf glastuinbouw uitvoert als nevenactiviteit. Dit geldt voor een glasoppervlakte van 2.500 m² of meer.
  • niet in het EU-emissie handelssysteem (EU-ETS) zit.

Let op: U kunt de subsidies Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) alleen aanvragen als u meedoet met het CO2-sectorsysteem. Deze subsidies zijn voor energiebesparende maatregelen en investeringen.

Zo werkt de CO2-regeling voor de glastuinbouw

Voor elk kalenderjaar heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken hoeveel CO2 de sector maximaal mag uitstoten. Dit CO2-emissieplafond wordt elk jaar lager. De regeling werkt elk jaar volgens deze stappen:

Stap 1: Doe de Gecombineerde opgave

U geeft via de Gecombineerde opgave aan ons door of u aardgas gebruikt voor uw kassen. Voor uw aardgasgebruik neemt u per bedrijfslocatie de gegevens over uit uw jaarafrekening voor energie. Andere brandstoffen tellen niet mee. Ook duurzame bronnen zoals bio-olie of aardwarmte niet.

U vult de Gecombineerde opgave in tussen 1 maart en 15 juni 2023. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag eerst eHerkenning aan.

Bent u op of na 1 april 2023 gestopt met uw bedrijf? Bekijk dan of u dit jaar nog opgave moet doen.

Stap 2: Bevestig uw aangifte (alleen als u in de steekproef zit)

Wij nemen een steekproef uit de glastuinders die de Gecombineerde opgave hebben gedaan. Zit u in de steekproef? Dan ontvangt u een e-mail waarin wij u vragen om uw aangifte te bevestigen:

  • Heeft u aangegeven dat u geen aardgas gebruikt om uw kassen te verwarmen? Bevestig dit in een antwoord op onze e-mail.
  • Heeft u aangegeven dat u wel aardgas gebruikt om uw kassen te verwarmen? Stuur uw energiejaarrekening of de 12 maandrekeningen van het kalenderjaar op.

Stap 3: Check emissierapport, berekening uw CO2-uitstoot

U ontvangt van ons uw emissierapport. Hierin staan uw aardgasgebruik en CO2-uitstoot. Uw CO2-uitstoot telt mee in de berekening voor uw CO2-heffing. Check uw verbruiksgegevens daarom goed!

Kloppen de verbruiksgegevens niet? Geef door wat wij moeten aanpassen. Mail dit naar sectorsysteem@rvo.nl. Noem hierbij uw relatienummer. Doe er een bewijs van uw aardgasgebruik bij. Dit mag de energiejaarrekening zijn, maar ook de 12 maandrekeningen. Als ze maar uw aardgasgebruik bewijzen over de 12 maanden van het kalenderjaar. Alleen met deze gegevens kunnen wij uw CO2-uitstoot aanpassen.

Let op: Heeft u uw verbruiksgegevens niet op tijd doorgegeven? Dan stellen wij uw CO2-uitstoot voor u vast.

Stap 4: Wij berekenen totale CO2-uitstoot sector

Wij tellen de verbruiksgegevens bij elkaar op van alle bedrijven die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem. Zo berekenen we de totale CO2-uitstoot. Dan weten we ook of de CO2-uitstoot van de sector onder of boven het emissieplafond ligt.

Stap 5: U betaalt CO2-heffing (of niet)

Ligt de totale CO2-uitstoot boven het emissieplafond? Dan krijgt u een brief met betaalverzoek voor uw CO2-heffing. Ligt de totale CO2-uitstoot onder het plafond? Dan krijgt u een brief dat u geen heffing hoeft te betalen.

Wij berekenen uw heffing volgens deze formule:

((Et – Er) x P) x (Eb/Et)

Et = totale CO2-uitstoot van alle deelnemers
Er = CO2-emissieplafond
Et – Er = CO2-emissiesaldo*
P = CO2-emissieprijs per ton**
Eb = uw CO2-uitstoot

* Blijft de totale CO2-uitstoot in een jaar onder het plafond? Dan mag de tuinbouwsector het negatieve emissiesaldo verrekenen met een positief saldo van een ander jaar.
** De CO2-emissieprijs is de prijs binnen het EU Emissions Trading System (EU-ETS), van het jaar waarin de glastuinbouwsector boven het emissieplafond uitkomt.

CO2-regeling per jaar

Bekijk per kalenderjaar de totale CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector en de berekening van de heffing:

Samenwerken aan klimaatdoelen

De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Deze afspraken gelden tot en met 2024. Voor de periode vanaf 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken we samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. De CO2-regeling is ook een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

Dit kunt u doen om uw CO2-uitstoot te verminderen

Wilt u de CO2-uitstoot van uw glastuinbouwbedrijf verminderen? Of uw bedrijf op een andere manier verder verduurzamen? Wij helpen u daarbij met subsidies en projecten. U vindt een overzicht op Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig.

Let op: Vanaf 1 juli 2023 moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Veelgestelde vragen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de CO2-regeling voor de glastuinbouw:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?