CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Gepubliceerd op:
26 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2022

Als glastuinder moet u uw CO2-emissie aan ons doorgeven via de Gecombineerde opgave. U doet dus mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw, ook wel bekend als het CO2-sectorsysteem. Dit als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw. Hoe werkt de CO2-regeling?

Voor wie?

U doet mee aan de CO2-regeling voor de glastuinbouw als u:

  • het grootste deel van uw glastuinbouwbedrijf gebruikt voor landbouw. De glasoppervlakte van uw bedrijf maakt hierbij niet uit.
  • in uw bedrijf glastuinbouw uitvoert als nevenactiviteit. Dit geldt voor een glasoppervlakte van 2500 m² of meer.
  • niet meedoet aan het EU-emissie handelssysteem (EU-ETS).

Zo werkt de CO2-regeling

Glastuinbouw Nederland heeft namens de glastuinbouwsector afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Dit als tegenprestatie voor een lagere energiebelasting. Voor elk kalenderjaar is er een maximale CO2-emissie afgesproken. Dit heet ook wel de CO2-emissieruimte. Dit maximum wordt elk jaar iets lager.

CO₂-emissie doorgeven

Elk jaar geeft u de CO2-emissie door in de Gecombineerde opgave. Dit kan tussen 1 maart en 30 juni. Hiervoor gebruikt u de gegevens uit uw gasrekeningen per bedrijfslocatie. Andere brandstoffen tellen niet mee. Ook duurzame bronnen zoals bio-olie of aardwarmte niet. 
Geef de gegevens op tijd aan ons door. Doet u dit niet? Dan stellen wij de emissie voor u vast.

Totale CO2-emissie glastuinbouwsector

Is de periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave voorbij? Dan krijgt u van ons een Emissieverslag. Wij vragen of u de gegevens in dit verslag wilt controleren. Met deze gegevens bepalen wij namelijk de totale emissie van de glastuinbouwsector.

  • Blijft u samen met de andere glastuinders binnen de afgesproken CO2-emissieruimte van dat jaar? Dan hoeft u geen vergoeding aan de overheid te betalen. Hierover krijgt u bericht.
  • Komt de totale CO2-emissie van de sector boven de CO2-emissieruimte van dat jaar uit? Dan betaalt u een vergoeding aan de overheid. Bij de berekening verrekenen we het emissiesaldo van vorig jaar als dat negatief is. Hierover krijgt u bericht.

CO2-vergoeding

De hoogte van uw vergoeding hangt af van de CO2-emissie van uw glastuinbouwbedrijf en van de CO2-emissieruimte. We berekenen uw vergoeding volgens deze formule:

((Et – Er) x P) x (Eb/Et)

Et = totale CO₂-emissie van alle deelnemers
Er = CO2-emissieruimte
Et – Er = CO2-emissiesaldo
P = CO₂-emissieprijs per ton
Eb = uw CO₂-emissie

De CO2-emissieprijs is de prijs binnen het EU Emissions Trading System (EU-ETS), van het jaar waarin de glastuinbouwsector boven de emissieruimte uitkomt.

CO2-regeling per jaar

Bekijk per kalenderjaar de totale CO2-emissie van de glastuinbouwsector en de berekening van de vergoeding:

Dit kunt u doen om uw CO2-uitstoot te verminderen

Kas als energiebron

De overheid gebruikt het geld van de CO2-vergoedingen om de klimaatdoelen voor de glastuinbouw te halen. Dit gaat onder andere via Kas als energiebron. Dit programma hebben Glastuinbouw Nederland en de overheid samen opgezet. Een van de doelen is om binnen de CO2-emissieruimte te blijven. Ook wil de sector met dit programma:

  • (teelt)technieken ontwikkelen;
  • kennis over energiebesparing in kassen vergroten;
  • duurzaam energieverbruik stimuleren zoals bio-energie, zonlicht en geothermie (aardwarmte);
  • innovaties stimuleren die een duurzame doorbraak kunnen zijn voor de sector.

Lees meer over het programma Kas als energiebron

Subsidies om verder te verduurzamen

Wilt u de CO2-emissie van uw glastuinbouwbedrijf verminderen? Of op een andere manier uw bedrijf verder verduurzamen? Wij helpen u daarbij met subsidies. U vindt een overzicht op Uw glastuinbouwbedrijf toekomstbestendig.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?