Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen. Vroeg u in 2022 of daarvoor subsidie aan? U kunt uw aanvraag nog beheren.

Openstelling EG-subsidie 2023 vertraagd

Eerder werd gedeeld dat het plan was de EG-subsidie 2023 vanaf half mei open te stellen. Maar het proces om goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie is nog bezig. Hierdoor gaat de subsidie later open. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt hard om de subsidie zo snel mogelijk open te stellen. Maar LNV verwacht dat dit niet voor de zomer zal zijn.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor iedere investering:

 • Bij iedere openstelling kunt u per maatregel één subsidieaanvraag indienen.
 • U doet één aanvraag voor dezelfde investering op meerdere plekken. Dit mag ook als u uw project in verschillende fases uitvoert.
 • Uw project duurt maximaal 2.5 jaar. Verandert de einddatum van uw project na uw aanvraag? Dan geeft u hiervoor een wijziging door.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor uw investering tellen hiervoor ook mee.
 • U geeft ieder jaar uw aardgas gebruik door in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • U doet uw investering in Nederland.
 • U heeft een overeenkomst met een leverancier. Bij uw aanvraag stuurt deze overeenkomst mee. U mag de overeenkomst pas sluiten als bekend is gemaakt dat de subsidie opnieuw open gaat. Dit leest u in de Staatscourant.
 • U houdt zich bij uw project aan de wetten van de Europese Unie. En de nationale wetten voor milieubescherming.
 • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze datum geeft u door in uw aanvraag.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als u nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt subsidie voor maximaal 25% van uw investering. Bijvoorbeeld: als uw investering 1 miljoen is, krijgt u maximaal € 250.000 subsidie. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.

Voor elke investering geldt een maximaal subsidiebedrag. De bedragen hieronder gelden voor individuele aanvragen. Vraagt u subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan kan iedere aanvrager binnen het verband dit bedrag krijgen. De algemene algemene subsidievoorwaarden gelden voor iedere investering. Hieronder leest u of er extra voorwaarden gelden voor uw investering. 

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

Belangrijkste stappen in uw aanvraag

Uw aanvraag voorbereiden

Verzamel de overeenkomsten met uw leveranciers. U stuurt voor alle projectkosten waarvoor u subsidie aanvraagt, een overeenkomst mee bij uw subsidieaanvraag. Werkt u met verschillende leveranciers? Dan hebben wij uw overeenkomst met iedere leverancier nodig.
Dit zijn de voorwaarden voor de overeenkomst en afspraken met de leverancier:

 • U mag geen aanbetaling doen aan de installateur voordat u subsidie aanvraagt.
 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de deelnemers bij een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Is de installateur via een holding verbonden met uw bedrijf? Dan krijgt u alleen subsidie voor de kosten van de installateur. Dus zonder de berekening van winstopslagen.

In elke overeenkomst staan:

 • de bedrijfsgegevens
 • de handtekening van u en uw leverancier
 • de datum van de overeenkomst. Deze ligt binnen de aanvraagperiode van de subsidie.
 • om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat. U gebruikt bijvoorbeeld de naam van de investering zoals deze op deze pagina staat.
 • de kosten voor iedere investering. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de koop, bouw of levering. Het is ook duidelijk welke kosten wel en niet meetellen voor de subsidie. De kosten zonder btw staan er ook in.
 • een ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als u geen subsidie krijgt. Is de investering onderdeel van een groter project, zoals de bouw van een kas? Dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Iemand machtigen

U kunt een intermediair machtigen om: 

 • uw subsidieaanvraag te doen;
 • uw hele aanvraag te regelen;
 • uw aanvraag te regelen en uw vaststellingsaanvraag te doen.

U geeft uw keuze voor een van deze opties door in uw aanvraag.

Na uw aanvraag

We behandelen de volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen we met het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. We bepalen dan met een loting welke aanvragen op de dag van sluiting we in behandeling nemen.

Wijzigingen doorgeven

Soms verloopt de uitvoering van uw project anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie. Het doel van het project mag u niet wijzigen. Maar u mag wel:

 • De einddatum van uw projecten wijzigen. Dit kan tot één dag vóór de einddatum van uw project.
 • Wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering. Let op dat de nieuwe opdracht getekend is door u en de leverancier. 
 • Wisselen naar een andere machine of installatie. U en de leverancier tekenen allebei de nieuwe overeenkomst. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden van uw originele aanvraag. Uw maximale subsidiebedrag blijft gelijk aan het bedrag in de brief met de beslissing over uw subsidieaanvraag.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het project vraagt u vaststelling van uw subsidie bij ons aan. Wij stellen dan definitief vast hoeveel subsidie u krijgt. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld of u de gestelde doelen heeft gehaald. U krijgt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag voor vaststelling. Bijlages die nodig zijn voor het aanvragen van vaststelling zijn:

 • Een eindverslag: in het Format eindrapport (pdf) leest u wat hierin moet staan. Heeft u voor uw project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie voor dezelfde kosten waarvoor u deze subsidie krijgt.
 • Bewijs (foto('s)) waaruit duidelijk wordt dat de aangevraagde investering is uitgevoerd.
 • Kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling(en) van de investering.
 • Facturen en een facturenoverzicht.
 • Voor een subsidiebedrag boven € 125.000 voegt u ook een controleverklaring toe.

Voor het vaststellen van uw subsidie gelden verschillende regels, afhankelijk van het subsidiebedrag.

Subsidie in andere jaren

Vroeg u in een ander jaar subsidie aan? Hier vindt u alle informatie over voorgaande subsidiejaren.

Wetten en regels

Ieder jaar besluit de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de EG-subsidie opnieuw open gaat. Dit besluit wordt eerst bekendgemaakt. In het besluit leest u welke wetten en regels gelden voor de subsidie. Besluit de minister dat er iets verandert in het jaar van uw subsidieaanvraag? Dan maakt hij dit ook bekend. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?