Open voor aanvragen

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) 2024

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
25 juli 2022

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. U kunt uw aanvraag nu indienen. 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 11 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 28 juni 2024
17:00
U krijgt subsidie voor maximaal 20% van uw investering in energiebesparende maatregelen
Totaal budget:
€ 70.000.000
In behandeling:
€ 37.000.000
Nog beschikbaar op 21 juni 2024:
47 % (€ 33.000.000)

Uw aanvraag EG 2024 

Wilt u in 2024 de subsidie Energie efficiëntie glastuinbouw aanvragen? Bereid u dan goed voor. Wij vragen u om meer bijlagen mee te sturen dan in de jaren hiervoor. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de energiebesparingsplicht voor de glastuinbouw. De voorwaarden en technieken waarvoor u subsidie kunt aanvragen blijven hetzelfde. Lees meer onder Uw aanvraag voorbereiden.

Voor wie

De subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is voor glastuinders die willen investeren in energiebesparende maatregelen/systemen. Zo vermindert uw CO2-uitstoot. U kunt alleen of als samenwerkingsverband met andere glastuinders investeren. Met energiebesparing werkt u aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor iedere investering:

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • U geeft ieder jaar uw aardgasgebruik door in de Gecombineerde opgave.
 • U doet uw investering in Nederland.
 • Bij iedere openstelling kunt u per maatregel één subsidieaanvraag indienen.
 • U doet één aanvraag voor dezelfde investering op meerdere plekken. Dit mag ook als u uw project in verschillende fases uitvoert.
 • Uw project duurt maximaal 2,5 jaar. Verandert de einddatum van uw project na uw aanvraag? Dan geeft u hiervoor een wijziging door.
 • Heeft u naast de EG-subsidie ook andere subsidies aangevraagd voor uw investering? Deze subsidies tellen mee in het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen. Dit is 20% van uw investering in energiebesparende maatregelen.
 • Bij de uitvoering van uw project houdt u zich aan de nationale en Europese wetten voor milieubescherming.
 • U maakt de projectkosten binnen de projectperiode. Dit betekent dat u subsidiabele kosten mag maken vanaf de startdatum tot en met de einddatum van het project. Geef deze data door in uw aanvraag.
 • U heeft een overeenkomst met een leverancier. Stuur deze overeenkomst mee bij uw subsidieaanvraag. U mag de overeenkomst pas sluiten als bekend is gemaakt dat de EG-subsidie opengaat. Dit leest u in de Staatscourant. 
 • U mag de startdatum van uw project vaststellen vanaf de datum waarop de regeling in de Staatscourant staat. Dit betekent dat u uw project vanaf die datum mag gaan voorbereiden. U mag pas met de projectwerkzaamheden beginnen nádat u subsidie heeft aangevraagd. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als u nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt subsidie voor maximaal 20% van uw investering in energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld: als uw investering 1 miljoen is, krijgt u maximaal € 200.000 subsidie. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 2.500 zijn.

Voor elke investering geldt een maximaal subsidiebedrag. De subsidiebedragen per maatregel gelden voor aanvragen van individuele ondernemingen. Vraagt u subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan kan iedere aanvrager binnen het verband dit bedrag krijgen. De algemene  subsidievoorwaarden gelden voor iedere investering. Hieronder leest u of er extra voorwaarden gelden voor uw investering. 

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

Uw aanvraag voorbereiden

Belangrijkste stappen in uw aanvraag

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen uw aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Bereid uw aanvraag daarom goed voor. Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) 2024 aanvragen

U kunt de subsidie EG 2024 aanvragen van 11 april 2024 09.00 uur tot en met 28 juni 2024 17.00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. 

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor de EG 2024 voor u te doen. Dit kan alleen als diegene ook bij ons ingeschreven staat. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.
 

Na uw aanvraag

We behandelen de volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen de ingediende aanvragen boven het totale budget? Dan bepalen we met loting welke aanvragen we in behandeling nemen. Hierbij gaat het om de aanvragen die volledig zijn en die op de dag van budgetoverschrijding zijn binnengekomen.

Wijzigingen doorgeven

Soms verloopt de uitvoering van uw project anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie. Het doel van het project mag u niet wijzigen. Maar u mag wel:

 • de einddatum van uw projecten wijzigen. Voer deze wijziging zo snel mogelijk door. Dit kan tot uiterlijk één dag vóór de einddatum van uw project;
 • wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering. Let op dat de nieuwe opdracht getekend is door u en de leverancier;
 • wisselen naar een andere machine of installatie. U en de leverancier tekenen allebei de nieuwe overeenkomst. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden van uw originele aanvraag. Uw maximale subsidiebedrag blijft gelijk aan het bedrag in de brief met de beslissing over uw subsidieaanvraag.

Moet u vaststelling aanvragen?

Aan het einde van het project vraagt u vaststelling van uw subsidie bij ons aan. Wij stellen dan definitief vast hoeveel subsidie u krijgt. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld of u de gestelde doelen heeft gehaald. U krijgt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag voor vaststelling. U heeft deze bijlagen nodig om vaststelling aan te vragen:

 • Een eindverslag: in het Format eindrapport Energie efficiëntie Glastuinbouw (EG) leest u wat hierin moet staan. Heeft u voor uw project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit bedrag op. Het gaat hierbij alleen om subsidie voor dezelfde kosten waarvoor u EG-subsidie krijgt.
 • Bewijs (een of meer foto's) waaruit duidelijk wordt dat de aangevraagde investering is uitgevoerd.
 • Kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling(en) van de investering.
 • Facturen en een facturenoverzicht.
 • Voor een subsidiebedrag boven € 125.000 voegt u ook een controleverklaring toe.

Voor het vaststellen van uw subsidie gelden verschillende regels, afhankelijk van het subsidiebedrag.

Subsidie in andere jaren

Vroeg u in een ander jaar subsidie aan? Hier vindt u alle informatie over voorgaande subsidiejaren.

Wetten en regels

Ieder jaar besluit de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de EG-subsidie opnieuw open gaat. Dit besluit wordt eerst bekendgemaakt. In het besluit leest u welke wetten en regels gelden voor de subsidie. Besluit de minister dat er iets verandert in het jaar van uw subsidieaanvraag? Dan maakt hij dit ook bekend. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?