Gesloten voor aanvragen

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
4 april 2023

Wilt u als glastuinder het energiesysteem in uw kassen verduurzamen? Vraag dan de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) aan. Hiermee investeert u in innovatieve kassystemen of kasenergiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Vroeg u in 2024 of daarvoor subsidie aan? U kunt uw aanvraag nog beheren.

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 11 april 2024
Einddatum:
vrijdag 10 mei 2024
Totaal budget:
€ 8.500.000
Aanvullende informatie:
Voor de MEI-subsidie 2024 zijn 13 aanvragen binnengekomen, voor in totaal € 15,6 miljoen.

Voor wie?

De MEI is voor glastuinders die willen investeren in innovatieve kas- of energiesystemen, die de CO2-uitstoot verminderen. U kunt alleen of samen met andere glastuinders investeren. Met verduurzaming en innovatie werkt u samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, koop, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de (huur)koop van nieuwe machines en apparaten. U bent hiervan de eerste gebruiker;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten, vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

Heeft u een mkb? Dan krijgt u subsidie voor maximaal 40% van uw kosten als u:

 • investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als aparte investering kunt vaststellen. Of als u de extra investeringskosten kunt berekenen ten opzichte van een normale situatie

Bent u geen mkb? Dan krijgt u subsidie voor maximaal 30% van uw kosten.

Investeren in hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die alleen hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen gebruiken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere investering:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van uw aanvraag met uw project. U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U installeert het kasenergiesysteem voor de einddatum van uw project.
 • U voert het project in Nederland uit. 
 • U houdt een administratie van het project bij. 
 • Elk bedrijf in het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar. Ook is elk bedrijf een glastuinbouwbedrijf. 
 • Duurt uw project langer dan een jaar? Dan maakt u na elk projectjaar een tussenverslag. U stuurt de verslagen naar ons. 
 • Wilt u maar een deel van uw kas vernieuwen? Dan kunt u voor dat deel een aanvraag indienen.
 • U werkt mee aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of wij u daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling. 

Er zijn extra voorwaarden voor de verschillende categorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

Uw aanvraag voorbereiden

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat u na de sluitingsdatum geen extra informatie of wijzigingen meer kunt doorgeven over de inhoud van het project. Wij kunnen nog wel om gegevens vragen. Deze gegevens zijn inhoudelijk niet van invloed op de beoordeling van uw aanvraag, zoals een bankrekeningnummer.

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. De formats vindt u hieronder. U stuurt de volgende bijlages mee: 

 • Een projectplan. U gebruikt hiervoor het format Projectplan MEI. 
 • Een projectbegroting. U gebruikt hiervoor het format Begroting en financieringsoverzicht MEI.
 • De Energie- en CO2-balans MEI met uw berekening van de besparing van CO2 en primaire energie. U gebruikt hiervoor het format Energie- en CO2-balans MEI. 
 • Offertes van de installaties die u koopt binnen het project. 
 • Een jaarrekening van de energieleverancier aan de betrokken glastuinbouwbedrijven over het laatste jaar. 
 • De aanvraag van (verleende) vergunningen als u deze nodig heeft voor de uitvoering van het project.

Na de sluitingsdatum geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij vooraf opgestelde criteria. Daarna zetten we de aanvragen op volgorde. De aanvraag met de meeste punten staat bovenaan en krijgt als eerste subsidie. Daarna de aanvraag op de 2e plaats. En zo verder totdat de subsidiepot leeg is. 

MEI aanvragen

U kon de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) aanvragen van donderdag 11 april 2024, 09:00 uur tot en met vrijdag 10 mei 2024, 17:00 uur. U kunt nu geen subsidieaanvraag indienen. U kunt uw aanvraag nog wel beheren. 

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie MEI aangevraagd? Dan doorloopt u de volgende stappen:

Goedgekeurde projectaanvragen

Bekijk voorbeelden van succesvolle aanvragen. U leest de samenvattingen van de goedgekeurde projectaanvragen van alle openstellingen op Goedgekeurde MEI-projecten.

Subsidie in andere jaren

Vroeg u in een ander jaar subsidie aan? Hier vindt u alle informatie over voorgaande subsidiejaren.

  Wetten en regels

  Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de Staatscourant van 22 december 2023.

  Voor deze subsidie gelden algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?