Glastuinder, zo vult u de Gecombineerde opgave in voor de CO₂-regeling

Gepubliceerd op:
2 april 2024

Wanneer geeft u uw aardgas- of warmtegebruik op in de Gecombineerde opgave? En wanneer vult u iets anders in? Met andere woorden: wanneer bent u als glastuinder CO2-plichtig en wanneer niet? U leest wat u invult in welke situatie.

Illustratie om uit te leggen wanneer een glastuinder CO2-plichtig is

Wanneer bent u CO2-plichtig?

In 2 situaties bent u CO2-plichtig.

U stookt aardgas binnen uw bedrijf (situatie 1)

U wekt de warmte en elektriciteit voor uw kassen op met een eigen WKK of ketel.

In de opgave vult u de hoeveelheid aardgas (m3) in die u het afgelopen jaar heeft ingekocht. Ook als u een deel van de opgewekte warmte of elektriciteit heeft geleverd aan een ander glastuinbouwbedrijf. Dit doet u voor elke bedrijfslocatie onder Aardgasgebruik en CO2-uitstoot.

U vindt de hoeveelheid aardgas op de jaarafrekening van uw energieleverancier. Of u telt de 12 maandrekeningen bij elkaar op.

U koopt warmte in die wordt opgewekt met aardgas (situatie 2)

U koopt warmte in bij een energiebedrijf of (gezamenlijke) energie-BV voor de glastuinbouw. En uw warmteleverancier valt niet onder het Europees systeem voor emissiehandel (EU-ETS).

In de opgave vult u de hoeveelheid warmte (GJ) in die u het afgelopen jaar heeft ingekocht. Dit doet u onder Warmteverbruik en CO2-uitstoot > Warmte van een gezamenlijke energie BV in de glastuinbouw:

  1. Kies voor de optie Nee bij de vraag: Viel deze energie BV in 2023 onder het Europees systeem voor emissiehandel (EU-ETS)?
  2. Vul de gegevens van de leverancier(s) in en de totale hoeveelheid ingekochte warmte (GJ).

Wanneer bent u niet CO2-plichtig?

U koopt warmte in van een ander glastuinbouwbedrijf (situatie 3)

U koopt warmte direct in van een ander glastuinbouwbedrijf. Dus niet van een energiebedrijf of (gezamenlijke) energie-BV voor de glastuinbouw.

U ziet in de opgave onder Tuinbouw onder glas: gegevens locatie… de vraag: Hoe heeft u deze kassen verwarmd in 2023? Hier kiest u voor de optie Op een andere manier.

U koopt duurzame warmte in (situatie 4)

U koopt warmte in die niet wordt opgewekt met aardgas. Bijvoorbeeld:

  • aardwarmte
  • stook biomassa
  • zonthermie

U ziet in de opgave onder Tuinbouw onder glas: gegevens locatie… de vraag: Hoe heeft u deze kassen verwarmd in 2023? Hier kiest u voor de optie Op een andere manier.

  Koopt u duurzame warmte in, en mengt uw leverancier deze bij met warmte die met aardgas is opgewekt? En valt de leverancier onder de EU-ETS? Voor de bijgemengde warmte geldt situatie 5.

U koopt warmte in van een EU-ETS-bedrijf (situatie 5)

U koopt bijvoorbeeld restwarmte in van een afvalverbrandingsinstallatie of elektriciteitscentrale. Uw warmteleverancier valt onder de EU-ETS.

In de opgave vult u in dat u warmte afneemt van een EU-ETS-bedrijf. Dit doet u onder Warmteverbruik en CO2-uitstoot > Warmte van een gezamenlijke energie BV in de glastuinbouw:

  1. Kies voor de optie Ja bij de vraag: Viel deze energie BV in 2023 onder het Europees systeem voor emissiehandel (EU-ETS)?
  2. Vul het vergunningsnummer van uw warmteleverancier in.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?