Voorwaarden zelf toedienen van antibiotica

Gepubliceerd op:
29 december 2014
Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2021

U mag als dierhouder soms zelf antibiotica geven en een kleine hoeveelheid op voorraad hebben. Hiervoor moet u zich aan voorwaarden houden. Zo moet u bijvoorbeeld samen met uw dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan maken. Ook moet uw dierenarts regelmatig uw bedrijf bezoeken.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U schrijft samen met uw dierenarts voor iedere diersoort een een-op-een-overeenkomst.
 • De dierenarts bezoekt regelmatig het bedrijf.
 • De dierenarts evalueert elk jaar met u het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan. Ook bekijkt u samen de gezondheidssituatie op uw bedrijf.

Schriftelijke overeenkomst

U stelt samen met uw dierenarts voor iedere diersoort een schriftelijke een-op-een-overeenkomst op. Daarin staan voor iedere soort afspraken over:

 • de zorg die uw dierenarts geeft;
 • het maken van een bedrijfsgezondheidsplan;
 • het maken van een bedrijfsbehandelplan;
 • hoe vaak uw dierenarts uw bedrijf bezoekt.

De dierenarts meldt deze overeenkomst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit moet binnen 10 werkdagen.

Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan

U schrijft samen met uw dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan. Wilt u weten wat in deze plannen moet staan? Bekijk dan Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan antibioticagebruik.

Bedrijfsbezoek

Uw dierenarts bezoekt regelmatig het bedrijf. De dierenarts beoordeelt dan de gezondheid van de dieren. En de hoeveelheid en soort antibiotica die u heeft gebruikt. De dierenarts zet deze gegevens in een verslag. Hoe vaak een dierenarts uw bedrijf minstens moet bezoeken, verschilt per diersoort:

 • Vleeskalveren: een keer in de 3 maanden.
 • Varkens: een keer in de maand.
 • Vleeskuikens: een keer per ronde.
 • Geiten: een keer in de 3 maanden.
 • Melkvee (jongvee meegerekend): een keer in de 3 maanden. Beoordeelt de dierenarts tussen deze maanden de complete gezondheid van het melkvee? En evalueert u samen het gebruik van antibiotica? Dan geldt eens in het halfjaar.
 • Konijnen: twee keer in de 3 maanden.
 • Kalkoenen: een keer per ronde.

Jaarlijkse evaluatie

U houdt samen met uw dierenarts een jaarlijkse evaluatie. Samen beoordeelt u het bedrijfsgezondheidsplan, het bedrijfsbehandelplan en de gezondheidssituatie op uw bedrijf. Daarbij kijkt de dierenarts ook naar uw inzet om minder antibiotica te gebruiken. Als het nodig is, past u het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan aan.

Vrijstellingen voor bedrijven met blijvend laag antibioticagebruik

Bedrijven met een structureel laag gebruik van antibiotica krijgen een aantal vrijstellingen. Hiermee belonen we bedrijven die moeite doen voor een laag antibioticumgebruik. Lees meer over de vrijstellingen op Vrijstellingen bij een blijvend laag antibioticagebruik. Hier vindt u ook informatiegidsen.

Wetten en regels

U vindt de voorwaarden voor zelf antibioticagebruik geven en op voorraad hebben in de Regeling diergeneesmiddelen.

Vragen over antibiotica in de veehouderij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?