Bedrijfsmatig huisdieren houden

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2023
Gepubliceerd op:
28 april 2015

Fokt, verkoopt of verhandelt u huisdieren? Of vangt u huisdieren op? Doet u dit bedrijfsmatig of u wilt dit misschien gaan doen? Dan moet u zich aan regels houden.

Voor welke huisdieren?

De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren gelden voor alle huisdieren. Dus voor vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren zoals hamsters en konijnen. Huisdieren zijn dieren die u houdt voor de liefhebberij of als gezelschap. De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren golden tot 1 juli 2014 alleen voor honden en katten. Zij stonden toen in het Honden- en kattenbesluit.

De regels gelden niet voor paarden, pony's, ezels, varkens, runderen, geiten, schapen, nertsen, waterbuffels, damherten en Midden-Europese edelherten. Ook al houdt u deze dieren voor gezelschap en niet als productiedier.

Wanneer bedrijfsmatig?

Fokt, verkoopt of verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? En doet u dat regelmatig? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Een dierenspeciaalzaak en een dierenpension zijn hier voorbeelden van.

Weet u niet zeker of u bedrijfsmatig huisdieren houdt? Hieronder ziet u indicaties om dit te beoordelen. Ze hoeven niet allemaal te gelden.

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
 • U adverteert.
 • U wilt winst maken met uw activiteiten.

Richtsnoer honden en katten

Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. Heeft u meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt? En deed u dit in een aaneengesloten periode van 12 maanden? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Bij 20 of minder dieren wordt u ook beoordeeld met de indicaties die hierboven staan. Voor andere diersoorten is er geen getalsmatig richtsnoer.

Controle en handhaving

U beoordeelt zelf of u bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vindt u dat u hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet u dit bij een controle zelf aannemelijk maken bij de inspecteur. Wilt u informatie over het invoeren van honden of katten uit het buitenland? Bekijk dit op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorwaarden

Wilt u bedrijfsmatig huisdieren houden? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • U registreert bij ons de locatie waar u de activiteiten uitoefent. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten. Bent u al gestart? Stuur uw gegevens dan zo snel mogelijk in.
 • De locatie heeft een beheerder. Deze beheerder geeft dagelijks leiding aan de activiteiten. Dit kunt u zelf zijn, of iemand die voor u werkt. Een beheerder moet een bewijs van vakbekwaamheid hebben voor de diergroep(en) die u houdt. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe.
 • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

Het is mogelijk dat uw gemeente ook een milieuvergunning eist. Dit kunt u bij uw gemeente navragen.

Huisdierlocatie registreren

U registreert de huisdierlocatie op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Voor het registreren van uw locatie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De postcode en het huisnummer van de locatie waar u de dieren bedrijfsmatig houdt.
 • De diersoort(en). U kunt kiezen uit: honden en katten, overige zoogdieren, amfibieën en reptielen, vogels of vissen.
 • De bedrijfsmatige activiteiten. U kiest uit: in voorraad houden, verkopen, afleveren, opvangen en/of fokken.
 • De gebouwgegevens. U vult hier het BAG-nummer in voor de gebouwen op de locatie waar u de dieren gaat houden. Het BAG-nummer is het registratienummer van een gebouw bij het kadaster.
 • De gegevens van uw beheerder.

 

 

Hoe registreer ik mijn dierlocatie?

U registreert uw dierlocatie via de link hierboven. Kies daar voor UBN bedrijfsmatig huisdieren Registreren. Wilt u later een wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld een diersoort toevoegen, verwijderen of uw UBN beëindigen? Kies dan voor UBN-registratie Wijzigen of stopzetten.

Na uw registratie

Na het registreren van uw gegevens heeft u direct een UBN. U kunt de registratie van dit UBN altijd bekijken, wijzigen of beëindigen.

Bewijs van vakbekwaamheid

De beheerder heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor de diergroep(en) die u houdt. Lees meer over de eisen op onze pagina Bewijs van vakbekwaamheid.

Hoe vraag ik mijn bewijs van vakbekwaamheid aan?

 • U verstuurt het bewijs van vakbekwaamheid via mijn.rvo.nl.
 • In het formulier kiest u voor I&R locatiebeheer.
 • Kies daarna voor bewijs van vakbekwaamheid.
 • Stuur ons een kopie van uw bewijs.

Na het versturen

Het bewijs van vakbekwaamheid staat direct na registratie nog op Nee. Zodra wij de kopie van het bewijs van vakbekwaamheid hebben ontvangen, registreren we dit bij de juiste beheerder. Hierna komt het bewijs van vakbekwaamheid op Ja te staan.

Regels per onderwerp

Als u bedrijfsmatig huisdieren houdt gelden er regels waar u zich aan moet houden. Voor meer informatie over de verschillende onderwerpen kijkt u op deze pagina's:

Evenementen met huisdieren

Bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren vinden niet altijd plaats op een vaste locatie. Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt met bedrijfsmatige activiteiten voor honden en katten? Zorg dan dat er iemand is met een bewijs van vakbekwaamheid. Organiseert u een evenement met bedrijfsmatige activiteiten met andere diersoorten dan honden en katten? Sinds 1 juli 2020 moet ook daar iemand aanwezig zijn met een bewijs van vakbekwaamheid. U moet evenementen waar u gezelschapsdieren tentoonstelt en/of verhandelt aanmelden bij de NVWA.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?