Huisvesting en verzorging van bedrijfsmatig gehouden huisdieren

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2020
Gepubliceerd op:
7 juni 2016

Houdt u bedrijfsmatig huisdieren? Dan zorgt u voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren. U mishandelt en verwaarloost ze niet en houdt u altijd aan de algemene regels voor huisvesting en verzorging.

Regels voor huisvesting en verzorging

Zorg dat u zich altijd houdt aan de algemene regels voor huisvestiging en verzorging van dieren. Daarnaast zorgt dat de dieren geen onnodige angst en stress hebben van de manier waarop u de dieren huisvest. Als u honden houdt, laat u deze elke dag een tijd doorbrengen buiten de ruimte waarin u het dier houdt. Dit geldt alleen als de gezondheidsstatus van de hond dit toelaat.

Socialisatie

Tijdens de periode waarin een dier gevoelig is voor socialisatie, zorgt u ervoor dat het dier:

  • went aan de omgang met de mens, belangrijke diersoorten en aan de manier waarop u het houdt;
  • voldoende de kans krijgt om soorteigen gedrag te leren en te laten zien.

Tijdelijke opvang buiten de huisdierlocatie

In sommige gevallen mag u voor honden en katten tijdelijke opvangadressen gebruiken buiten uw huisdierlocatie. Dit mag voor socialisatie, resocialisatie, behandeling van gedragsproblemen of intensieve verzorging tijdens ziekte. Zorg dat u de locatie van het tijdelijke opvangadres opneemt in uw administratie. Meld hierbij ook de verblijfsduur van de hond of kat op dit adres.

Huisvesting van zieke, of van ziekte verdachte, huisdieren

Uw huisdierlocatie heeft minimaal 3 aparte ruimtes om zieke, of van ziekte verdachte dieren, te huisvesten en verzorgen. Of u heeft de mogelijkheid deze ruimtes te maken als dat nodig is. De 3 aparte in te richten ruimtes zijn:

Quarantaineruimte

Krijgt u dieren binnen waarvan u de gezondheidsstatus niet weet? Is de vaccinatiestatus van het dier onbekend? Of heeft het dier niet de nodige vaccinaties gekregen? Plaats deze dieren dan in een quarantaineruimte. Deze ruimte moet helemaal los staan van uw huisdierlocatie.

Isolatieruimte

Worden dieren verdacht van een besmettelijke ziekte? Of laten dieren verschijnselen van een besmettelijke ziekte zien? Dan plaatst u deze dieren in een isolatieruimte. Deze ruimte moet ook helemaal los staan van uw huisdierlocatie.

Afzonderingsruimte

Zijn er dieren ziek, maar is deze ziekte niet besmettelijk? Plaats deze dieren dan in afzonderingsruimte. Deze ruimte mag een deel van het binnenverblijf zijn. De ruimte moet u wel kunnen afscheiden van de rest van het binnenverblijf.

Voor elke ruimte geldt dat u de dieren apart van elkaar houdt. De dieren mogen geen contact met elkaar hebben. Behalve als een dierenarts zegt dat dit niet nodig is.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?