In beslag of in bewaring genomen dieren opvangen

Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023
Gepubliceerd op:
20 juli 2021

Wilt u een dier opvangen dat in beslag of in bewaring is genomen? U kunt zich hiervoor inschrijven. Wij bekijken met wie we een contract afsluiten. Wij regelen de opvang namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoe kiezen wij opvangadressen uit?

Wij maken een opdracht waarop iedereen zich kan inschrijven die aan de eisen voldoet. Is de inschrijving voor zo’n aanbestedingsprocedure klaar? Dan bekijken we welke adressen geschikt zijn. Dieren hebben soms veel meegemaakt en hebben goede verzorging nodig. Daarom is het belangrijk dat de adressen aan de eisen voor kwaliteit voldoen. Wij kiezen uiteindelijk met wie we een contract afsluiten.

De gezondheid en het welzijn van het dier staat altijd voorop. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert daarom elk jaar alle opvangadressen. Tijdens deze controles kijken de inspecteurs of de adressen zich houden aan de eisen voor kwaliteit.

Verschillende soorten opvangadressen

Wij hebben opvangadressen voor:

  • landbouwhuisdieren en paarden
  • gezelschapsdieren
  • inheemse en uitheemse (beschermde) dieren. Hier horen ook invasieve uitheemse soorten bij.

U kunt zich alleen inschrijven als opvangadres, als er een aanbestedingsprocedure is. Onder  aanbestedingsprocedures op dit moment ziet u tot wanneer de contracten duren. En tot wanneer we die kunnen verlengen.

Inschrijven als opvangadres

Is er een nieuwe aanbestedingsprocedure? Dan schrijft u uw locatie in via Tenderned. Hiervoor moet u zich eerst registreren. Op Tenderned ziet u wanneer de inschrijving opent. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn en hoe de procedure eruitziet.

Aanbestedingsprocedures op dit moment

Hier ziet u voor elke diersoort wanneer de aanbesteding is gestart. En tot wanneer die duurt en of we de contracten mogen verlengen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?