Welzijnseisen voor dieren: Scheiden van dieren

Laatst gecontroleerd op:
3 oktober 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2015

U mag dieren niet te jong bij het ouderdier weghalen omdat dit hun gezondheid en welzijn kan schaden.

Voor honden, katten, konijnen, papegaaiachtigen, varkens, nertsen en een aantal soorten apen zijn minimumleeftijden vastgesteld voor het scheiden.

Bij deze diersoorten speelt de leeftijd van scheiden een belangrijke rol voor hun welzijn. De leeftijd waarop u jongen van deze diersoorten mag scheiden van de ouderdieren verschilt per soort. U mag de dieren alleen eerder scheiden als dat in het belang is van het jong of ouderdier. Bijvoorbeeld bij verstoting, agressie of ziekte. U moet dit wel kunnen aantonen.

  • honden: 7 weken
  • katten: 7 weken
  • papegaaiachtigen: de leeftijd verschilt per soort
  • konijnen: 6 weken, er is een uitzondering mogelijk
  • varkens: 28 dagen, er is een uitzondering is mogelijk
  • nertsen: 8 weken
  • apen: de leeftijd verschilt per soort

Konijnen

In sommige gevallen mag u bij konijnen het jong eerder van het moederdier scheiden. Hiervoor gelden wel regels. Scheiden als de jongen 4 weken oud zijn mag alleen als de jongen op het geboortebedrijf blijven tot ze tenminste 6 weken oud zijn. Scheiden als de jongen 5 weken oud zijn mag alleen als u de jongen van hun geboortebedrijf vervoert naar een ander bedrijf. Op dit andere bedrijf moeten ze gehouden worden tot ze worden gedood voor de productie van dierlijke producten.

Papegaaiachtigen

Voor elke soort papegaaien of parkieten (papegaaiachtigen) is een minimumleeftijd bepaald. De hoofdregel is dat het scheiden pas mag als de kuikens in staat zijn om zelfstandig te eten. Dit verschilt per soort papegaaiachtige.

In bijlage I van het Besluit houders van dieren staan alle soorten papegaaiachtigen en de minimumleeftijd per soort die u moet aanhouden bij het scheiden van de kuikens met het ouderdier. U mag de kuikens dus niet eerder weghalen dan de minimumleeftijd om ze met handopfok groot te brengen. Een bevrucht ei is een kuiken, dat - voor het uit het ei komt - niet van het ouderdier mag worden gescheiden.

Uitzonderingen

U mag de kuikens eerder van het ouderdier scheiden. Dat mag alleen als u aannemelijk maakt dat dit nodig is voor de gezondheid en het welzijn van de kuikens of het ouderdier.

Daarnaast houdt u het (agressieve) gedrag van het ouderdier ten opzichte van de kuikens zorgvuldig in de gaten. Als dit gedrag van het ouderdier de gezondheid en welzijn van de kuikens schaadt, dan is handopfok toegestaan. U kunt bijvoorbeeld filmopnames maken van het (agressieve) gedrag. Hierbij is het van belang dat te zien is dat het om de desbetreffende papegaai gaat en moet de opnamedatum geregistreerd zijn. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) beoordelen de aannemelijkheid.

Handopfok door specialist

Handopfok bij incidentele verstoting moet met de juiste expertise worden gedaan. Dit betekent dat de handopfok moet gebeuren door een persoon die beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden. Het maakt hierbij niet uit of dit de kweker of iemand anders is. Centraal staat dat de verzorging moet gebeuren door een persoon die tot de verzorging in staat is en beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden.

Varkens

In sommige gevallen mag u bij varkens de biggen eerder van het zeug scheiden. Wilt u uw biggen na 21 dagen scheiden? Dan moet u voldoen aan de volgende regels. U moet de stal of het verblijf helemaal leegmaken en ontsmetten voordat u een nieuwe groep biggen binnenbrengt. De verblijven moet u gescheiden houden van de verblijven waar u zeugen houdt. Dit om de overdracht van ziekten op de biggen zoveel mogelijk te beperken. In dat geval mag u de biggen al na 21 dagen van het ouderdier scheiden.

Apen

Voor Chimpansees, Rhesus-apen, Beermakaken, Java-apen, Marmosets, Doeroecoeli’s en Doodshoofdapen zijn minimumleeftijden vastgesteld voor het scheiden. Heeft u vragen over scheiden van deze apensoorten? Neem dan contact met ons op.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?