Wat gebeurt er als u uw dier niet goed verzorgt?

Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2024
Gepubliceerd op:
25 september 2023

Krijgt uw dier niet de juiste verzorging? Bijvoorbeeld doordat het dier geen veilige plek heeft, te weinig eten krijgt of slecht verzorgd wordt? Dan moet u de situatie verbeteren. Als u dat niet doet, kunnen wij uw dier in bewaring nemen.

Wat doen we bij een overtreding?

Bij een overtreding starten we een traject. Hiermee willen we ervoor zorgen dat u de overtreding herstelt. Als het kan, blijft het dier tijdens het traject op zijn vertrouwde plek.

Wij vinden het belangrijk dat u de overtreding(en) zelf kunt herstellen. Soms is de situatie daarvoor te onveilig. Of het dier heeft direct zorg nodig. Wij kunnen uw dier dan meteen in bewaring nemen. Dit mogen we bij elke controle beslissen.

Hoe ziet het traject eruit?

In het traject vertellen we hoe u de overtreding(en) moet herstellen. En tot wanneer u daarvoor de tijd heeft. Dit doen wij met een Last onder dwangsom of Last onder bestuursdwang. Soms leggen we later in het traject ook een Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling op.

  • Last onder dwangsom: u betaalt een bedrag als u de overtreding niet op tijd herstelt.
  • Last onder bestuursdwang: wij beëindigen de overtreding als u die zelf niet op tijd herstelt. De kosten daarvan betaalt u zelf.
  • Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling: deze leggen we op als de kans groot is dat u de wet opnieuw overtreedt. De last geldt 2 jaar. In die periode mag de inspecteur altijd controleren of u zich nog aan de regels houdt.

Hieronder leest u hoe een traject eruit kan zien. Dit is een voorbeeld, de controles komen niet altijd allemaal voor. En we kunnen het traject aanpassen als dat nodig is.

Meer informatie

Wilt u weten wat er gebeurt als wij uw dier in bewaring laten nemen? Lees meer op Uw dier is in bewaring genomen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?