Fokken met huisdieren

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
12 juli 2023

Fokt u met huisdieren? Het is belangrijk dat de manier waarop u dit doet niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt voor hobbyhouders en voor bedrijfsmatige houders van huisdieren.

Welke huis- en hobbydieren mag u houden?

Niet elk dier is geschikt als huis- of hobbydier. Op de Huis- en hobbydierenlijst en ziet u welke dieren u mag houden. De dieren die u als productiedier mag houden staan op de Productiedierenlijst.

Regels voor alle huisdieren

Als u fokt met huisdieren, zorgt u ervoor dat:

  • de ouderdieren geen ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten doorgeven aan de jongen;
  • de ouderdieren geen schadelijke uiterlijke kenmerken doorgeven aan de jongen;
  • de ouderdieren geen ernstige gedragsafwijkingen doorgeven aan de jongen;
  • het aantal nesten of nakomelingen de gezondheid of het welzijn van het dier niet benadeelt;
  • de voortplanting op een natuurlijke manier gebeurt.

Fokt u paarden, pony’s en ezels om als huisdier te houden? Dan gelden alleen de eerste 4 punten voor u.

Extra regels honden en katten

Als u honden of katten fokt, houdt u zich aan de regels hierboven. En aan deze extra regels:

  • Een hond mag binnen 12 maanden maximaal 1 nest krijgen.
  • Een kat mag binnen 12 maanden maximaal 2 nesten krijgen. Of maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Bedrijfsmatig fokken met huisdieren

Fokt u bedrijfsmatig huisdieren? Dan houdt u zich aan meer regels. U registreert bijvoorbeeld uw locatie en u heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Wilt u weten of u bedrijfsmatig huisdieren houdt? En meer informatie over de regels? U leest het op Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Dieren bevruchten en vruchtbaarheid beoordelen

Wilt u een dier bevruchten of de vruchtbaarheid beoordelen? Dit doet u met voortplantingstechnieken. Hiervoor gelden deze regels:

  • U schaadt de gezondheid en het welzijn van het ouderdier en de jongen niet. Let daarbij op het specifieke, natuurlijke en sociale gedrag van uw dieren.
  • U gebruikt geen elektrische prikkels om sperma te winnen. Dit geldt niet als u sperma wint voor de European Association of Zoos and Aquaria. Deze organisatie coördineert een Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten.

Zorg altijd goed voor uw dieren

Als u fokt met huisdieren, zorgt u goed voor de ouderdieren en de jongen. U gaat bijvoorbeeld op tijd naar de dierenarts en u voorkomt hittestress bij uw dieren. Daarnaast zorgt u voor een veilige plek en schoon drinkwater. Wilt u meer weten over de regelgeving? U leest het op Wet dieren.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?