Verkoop en aflevering van huisdieren

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2020
Gepubliceerd op:
7 juni 2016

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? En verkoopt u deze dieren of levert u de dieren af? Dan moet u bij de verkoop en aflevering aan een aantal regels voldoen.

Schriftelijke informatie

U geeft aan de koper/ontvanger schriftelijke informatie mee over hoe hij het dier zo goed mogelijk kan verzorgen. Het gaat om een papieren document dat de koper/ontvanger kan nalezen. Een mail met deze informatie, of een kaartje/document waarop alleen een of meer websites staan genoemd, is niet voldoende.

De informatie gaat in ieder geval over de verzorging, huisvesting en het gedrag van het dier. En over wat het kost om het dier als huisdier te houden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de huisdierenbijsluiters van de LICG gebruiken.

Informatie gezondheidsstatus

U geeft informatie over de gezondheidsstatus van het dier op het moment dat u het verkoopt. Bij honden en katten is dit in ieder geval het bewijs van inenting.

Erfelijke aandoeningen

Verkoopt u een ras waarvan bekend is dat er erfelijke aandoeningen kunnen voorkomen? Wij adviseren u om dan ook informatie hierover te geven. Geef de mogelijkheden aan die er zijn om te onderzoeken of het dier een erfelijke afwijking heeft. En geef maatregelen aan die uw klant kan nemen om te voorkomen dat het dier lijdt onder de erfelijke aandoening.

Minimumleeftijd koper

U mag geen dieren verkopen aan mensen jonger dan 16 jaar.

Verpakken

Moet u het dier verpakken voor verkoop/aflevering? Zorg ervoor dat dit niet schadelijk is voor het welzijn of de gezondheid van het dier.

Etalage

U mag dieren niet in een etalage houden of huisvesten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?