De stappen na uw aanvraag nadeelcompensatie

Gepubliceerd op:
15 juli 2021

U heeft nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij aangevraagd. Wij leggen u uit wat u daarna van ons kunt verwachten. En wat wij van u verwachten op welk moment.

Stap 1. Nadeelcompensatie aanvragen

Bij het aanvragen van nadeelcompensatie heeft u allerlei gegevens en bewijsstukken opgestuurd met het formulier. We bekijken deze informatie en maken een inschatting van de compensatie. Hierdoor kunnen we u snel een voorschot geven.

Stap 2. Voorschotbeschikking

U krijgt binnen 28 dagen na uw aanvraag een voorschotbeschikking. Dit is een brief waarin staat hoe hoog uw voorschot is. Bent u het niet eens met de hoogte van uw voorschot? Ons advies is dan om nog niet in bezwaar te gaan. De reden hiervoor leest u in de Veelgestelde vragen over bezwaar bij nadeelcompensatie.

Stap 3. Voorschot uitbetalen

Binnen 14 dagen na de voorschotbeschikking betalen wij u het voorschot. Wij maken het over op het rekeningnummer dat u opgaf in het aanvraagformulier.

Stap 4. Verzoek tot vaststelling

Op hetzelfde moment dat u uw voorschotbeschikking ontvangt, krijgt u een verzoek tot vaststelling. Dit is wanneer u uw aanvraag nog een keer langs loopt om alles te controleren.

Misschien denkt u: waarom is hiervoor gekozen? Bij het vormen van de regeling voor nadeelcompensatie gingen we in gesprek met de sector. De sector vindt het belangrijk dat we een voorschot uitbetalen. En dat u op een later moment toevoegingen moet kunnen doen in uw aanvraag. Het verzoek tot vaststelling is het moment dat u gegevens uit uw aanvraag kunt aanpassen. U kunt ook gegevens toevoegen.

Wat doet u bij het verzoek tot vaststelling?

Bij dit verzoek tot vaststelling kijkt u alle gegevens nog een keer na. U kunt nu bijvoorbeeld de kosten van derden toevoegen. Of de bewijsstukken voor de transitiekosten. Ook kunt u bedragen aanpassen waar u het niet mee eens bent.

Wacht niet te lang met het verzoek tot vaststelling

Wij adviseren u om uw verzoek tot vaststelling binnen 13 weken te doen. De 13 weken gaan in op het moment dat u het verzoek tot vaststelling krijgt. Als u te lang wacht, kunnen wij overgaan tot een ambtshalve vaststelling. Dit betekent dat wij beslissen om uw dossier vast te stellen. U kunt dan geen toevoegingen of aanpassingen meer doen.

Stap 5. Vaststellingsbeschikking

U krijgt van ons het besluit over uw nadeelcompensatie. Dit heet een vaststellingsbeschikking. Dit besluit krijgt u 28 dagen nadat u het verzoek tot vaststelling deed. In het besluit staat hoe hoog het bedrag van uw nadeelcompensatie is. Wij trekken het bedrag van uw voorschot af van uw nadeelcompensatie.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan is dit het moment om in bezwaar te gaan. Op het besluit staat wanneer en hoe u in bezwaar kunt gaan.

Stap 6. Uitbetaling nadeelcompensatie

Binnen 14 dagen na de vaststellingsbeschikking betalen wij uw nadeelcompensatie uit. Dat doen we ook als u in bezwaar gaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?