Gesloten voor aanvragen

Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij

Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024
Gepubliceerd op:
20 november 2020

Op 8 januari 2021 ging het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij in. Dit gebeurde 3 jaar eerder dan gepland. Door uitbraken van het coronavirus was het nodig dat het verbod eerder inging. U als pelsdierhouder lijdt hierdoor schade. Hiervoor kon u nadeelcompensatie aanvragen. Dit geldt alleen voor schade die een direct gevolg is van vervroegd verbod.

U kon nadeelcompensatie aanvragen van 1 maart 2021 tot en met 30 augustus 2021.

Budget

Het kabinet reserveert een bedrag van maximaal € 150 miljoen voor de nadeelcompensatie. Hierin zijn de uitvoeringskosten meegerekend.

De schadeposten

De nadeelcompensatie dekt niet alle kosten. Alleen kosten die direct te maken hebben met het vervroegd verbod op pelsdierhouderijen. Hier vallen verschillende schadeposten onder:

 • Inkomensschade
 • Overbruggingsperiode vervangende arbeid
 • Transitiekosten werknemer
 • Beperking exporteren fokteven
 • Overige vergoedingen

Wanneer wij de hoogte van de nadeelcompensatie berekenen, kijken we eerst naar uw situatie. Er zijn namelijk 3 verschillende categorieën waarin u kunt zitten:

 1. U hield in 2020 wel pelsdieren en u bent niet geruimd.
 2. U hield in 2020 wel pelsdieren en u bent wel geruimd.
 3. Uw locatie stond in heel 2020 tijdelijk leeg.

Deze categorieën hebben invloed op de hoogte van de nadeelcompensatie.

Berekening schadeposten

Inkomensschade

De minister van LNV heeft de berekening van de inkomensschade aangepast. Wij berekenen de inkomensschade niet meer door te kijken naar het aantal fokteven dat u mocht houden. Maar wij kijken nu naar het aantal huisvestingsplaatsen van fokteven op uw locatie. Dit aantal gaf u op in 2013.

Heeft u in 2013 het aantal huisvestingsplaatsen niet opgegeven? Of is dit aantal onvoldoende herleidbaar naar het aantal fokteven per locatie? Dan kijkt het ministerie naar het aantal fokteefplaatsen dat in uw milieuvergunning van 2013 staat.

Hoeveel vergoeding voor inkomensschade u krijgt, hangt af van hoeveel fokteven u op uw bedrijf mag houden. Dit aantal vermenigvuldigen we met € 51. Het totaal vermenigvuldigen wij met 3.

Voorbeeld: 1000 huisvestingsplaatsen x € 51 = € 51.000 x 3 jaar = inkomensschade € 153.000.

Stond uw bedrijf in heel 2020 leeg? Of is uw bedrijf geruimd door uitbraken van het coronavirus? Als het verbod nog niet was ingegaan, had u in 2021 opnieuw fokteven moeten kopen. Hierdoor zouden uw kosten hoger zijn en daardoor uw inkomen lager. Daarom rekenen we per fokteef € 38 voor uw inkomensschade.

Overbruggingsperiode vervangende arbeid

U heeft misschien tijd nodig om ander werk te vinden. Daar krijgt u een vergoeding voor. Wij gaan ervan uit dat u als fulltime ondernemer € 66.500 salaris per jaar kreeg. Hiervan krijgt u het eerste jaar 100% vergoed. In het tweede en derde jaar krijgt u 50% vergoed. Deze vergoeding wordt in een keer uitbetaald.

Dit bedrag krijgt u niet alleen voor uzelf. Dit krijgt u ook voor uw medeondernemers. Werkte u of een van de andere ondernemers niet fulltime bij uw pelsdierhouderij? Dan krijgt u een deel van de vergoeding. U kunt maximaal 1 fte opgeven per ondernemer.

Voorbeeld: U en uw medeondernemer zijn beide fulltime ondernemer in het bedrijf. U krijgt 2 x 2 fte x € 66.500 = € 266.000.

Transitiekosten werknemer

We vergoeden 60% van de transitievergoeding die u moet betalen aan uw personeel. Wilt u weten hoeveel transitievergoeding u bij ontslag moet betalen? Bereken dit met de Rekentool op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hoeveel transitievergoeding u betaalt, hangt bijvoorbeeld af van het aantal personeel. Ook het aantal jaren dat ze in dienst zijn en hun salarisniveau tellen mee.

Wij vergoeden alleen de transitiekosten van het personeel dat bij u in loondienst was. Dus geen uitzendkrachten of inhuur.

Zorg ervoor dat de bewijsstukken van uw werknemers anoniem zijn. Dit betekent dat de persoonsgegevens niet te zien zijn. U kunt de documenten anoniem maken door persoonsgegevens bijvoorbeeld zwart te lakken.

Beperking exporteren fokteven

U krijgt een vergoeding voor waardeverlies van fokteven. Dit krijgt u als u in 2020 pelsdieren hield en u niet geruimd bent. U kon uw fokteven niet verkopen via export. Export was namelijk niet mogelijk door het vervoersverbod. We vergoeden daarom € 5 per fokteef.

Voorbeeld: 1.000 fokteven x € 5 = € 5.000.

Stond uw locatie in 2020 leeg? Of werd het geruimd door uitbraken van het coronavirus? Dan krijgt u deze vergoeding niet.

Overige vergoedingen

Huurt u een deskundige in om u te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier? Wij vergoeden ook deze kosten, als deze redelijk zijn. Een uurtarief die bijvoorbeeld ver boven het gebruikelijke tarief uitgaat, zien wij niet als redelijke kosten. Deze kosten moet u ook onderbouwen. Dit doet u door bijvoorbeeld de factuur toe te voegen bij uw aanvraag.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor nadeelcompensatie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U had op 28 augustus 2020 een geldige omgevingsvergunning om pelsdieren te houden op uw locatie.
 • U had een bedrijf dat op 28 augustus 2020 productie draaide. Of u kon meteen verder gaan met de productie op 28 augustus 2020.
 • Als u een sloop- of ombouwsubsidie heeft aangevraagd, was deze nog niet definitief vastgesteld voor 28 augustus 2020.
 • U bent definitief gestopt met het houden van pelsdieren.
 • U heeft zich in 2013 bij ons gemeld toen het verbod op de pelsdierhouderij inging.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Heeft u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd voor 2021? En heeft u ook Nadeelcompensatie ontvangen? Dit mag niet. De TVL-subsidie wordt dan ingetrokken. En het bedrag teruggevorderd.

Een aanvraag voor TVL heeft ook gevolgen voor de toekomstige Sloop- en ombouwregeling. Als u TVL aanvraagt, krijgt u minder subsidie voor het slopen en ombouwen van uw pelsdierhouderij.

Heeft u al TVL aangevraagd en wilt u uw aanvraag intrekken? Hoe u dit doet leest u op Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 28 dagen na uw aanvraag de voorschotbeschikking. Het voorshot wordt binnen 14 dagen na de voorschotbeschikking naar u uitbetaald. Daarna krijgt u het verzoek tot vaststelling. 28 dagen na het verzoek tot vaststelling krijgt u van ons het besluit. Wij betalen uw nadeelcompensatie na het besluit op het bankrekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Meer weten?

Meer informatie over de nadeelcompensatie leest u in de Beleidsregel in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen nadeelcompensatie verzameld.

U kunt ook terecht bij de NFE en bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?