Gesloten voor aanvragen

Pelsdierhouderij slopen en ombouwen na vervroegd verbod

Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024
Gepubliceerd op:
1 juni 2021

Het verbod op pelsdierhouderijen is op 8 januari 2021 vervroegd ingegaan. Dit kwam door uitbraken van het coronavirus. U kon een subsidie aanvragen voor het slopen en ombouwen van uw bedrijf. Deze (subsidie)regeling is door het vervroegd verbod aangepast.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 7 juli 2021
01:00
Einddatum:
zondag 31 december 2023
23:59

De subsidie voor het slopen en ombouwen van pelsdierhouderijen is gesloten. U kunt nog wel vaststelling van deze subsidie aanvragen. 

Projectperiode verlengd

Een van de regels van deze subsidie is veranderd. De projectperiode is langer geworden. De uiterste einddatum voor een projectperiode wordt 31 december 2029. U mag dus tot en met 31 december 2029 het slopen en/of ombouwen afronden.

Let op: uw projectperiode wordt niet automatisch verlengd. Wilt u de projectperiode verlengen? Dit moet u aan ons doorgeven. Dit doet u via Mijn RVO. Ga naar Pelsdierhouderij slopen en ombouwen en klik op Aanvraag beheren.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden 6 voorwaarden:

 • U mag voor iedere locatie van uw bedrijf één keer subsidie aanvragen.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).
 • U start pas na de subsidieaanvraag met slopen, ombouwen of beide.
 • U gebruikt de subsidie alleen voor de kosten die onder deze subsidie vallen.
 • Vraagt u voor een locatie subsidie aan? Dan moet u op die locatie alle gebouwen, bouwwerken en erfverharding slopen, ombouwen of een andere bestemming geven. Behalve een woning, als die er ook staat.
 • U heeft geen financiële problemen. Dus u heeft geen schuldsanering en geen verzoek gedaan aan de rechtbank voor uitstel van betaling. Uw bedrijf is ook niet failliet en u heeft hiervoor ook geen aanvraag gedaan.1

1Heeft u financiële problemen? Bekijk op Financiële problemen hoe u hulp kunt krijgen.

De opsomming hierboven is een uitleg van de voorwaarden in de regeling. De regeling vindt u onder Wetten en regels.

Wat is slopen en wat is ombouwen?

Slopen is het afbreken of verwijderen van vaste onderdelen, inventaris en werktuigen van uw pelsdierhouderij. De kosten voor het afvoeren van de materialen vallen ook onder deze subsidie.

Met ombouwen bedoelen we het aanpassen en vernieuwen van vaste onderdelen van uw pelsdierhouderij. Nieuwbouw zien we bij deze subsidie ook als ombouw. Het doel van het ombouwen moet een nieuw bedrijf zijn. Dit bedrijf komt op de locatie waarvoor u deze subsidie aanvraagt.

Voorbeeld van slopen en ombouwen

Breekt u bijvoorbeeld een muur van een gebouw af om daarna aan die kant een uitbouw te maken? Dan vraagt u voor het afbreken en afvoeren van de muur sloopsubsidie aan. Voor de kosten van de uitbouw vraagt u ombouwsubsidie aan.

Welke kosten vallen onder de subsidie?

Onder deze subsidie vallen de kosten die u maakt voor het slopen en/of ombouwen van uw bedrijf. De subsidie voor slopen is 100% van de gemaakte kosten. Voor ombouwen is dit 40%. Welke sloop- en ombouwkosten wel en niet onder deze subsidie vallen, leest u hieronder.

Maximale subsidiebedragen

Er gelden maximale subsidiebedragen voor een:

 • locatie van uw bedrijf of uw hele bedrijf;
 • vierkante of strekkende meter van een onderdeel dat u sloopt of verwijdert of afvoert.

Op Maximale subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen leest u meer hierover.

Aanvragen

Deze subsidieregeling is gesloten. Heeft u subsidie aangevraagd? U kunt uw aanvraag bekijken en beheren in Mijn RVO. 

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u een brief met onze beslissing. Krijgt u subsidie? Dan staat in deze brief ook hoe hoog de voorlopige subsidie is. En wat u als voorschot krijgt.

Voorschot

Uw totale voorschot is 90% van uw subsidie. U ontvangt elke 3 maanden een deel hiervan. We delen uw totale voorschot door het aantal kwartalen van uw project. Binnen 2 weken na de beslissing op uw aanvraag ontvangt u uw eerste voorschot. Hierna ontvangt u de voorschotten tijdens de eerste 2 weken van ieder kwartaal.

Slopen en/of ombouwen

Binnen 3 jaar na de verzenddatum van de brief met onze beslissing begint u met slopen, ombouwen of beide. Hierbij geldt:

 • Voordat u gaat slopen of ombouwen, heeft u alle vergunningen die nodig zijn.
 • Als er asbest in een gebouw of bouwwerk zit, laat u dit verwijderen. Dit laat u doen door een erkend bedrijf.
 • U kunt tot en met 31 december 2029 het slopen en/of ombouwen afronden.

Voortgang en wijziging doorgeven

Tijdens uw project geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Wij bepalen dan of het project voldoende vooruit gaat. Als dat zo is, blijven de voorschotten hetzelfde.

Verandert er iets in uw project? Geef dit aan ons door. Zo voorkomt u dat u minder of geen subsidie krijgt. Voor sommige aanpassingen moet u vooraf om toestemming vragen. Bijvoorbeeld bij vertraging, stopzetting of als andere belangrijke punten van het project wijzigen. Dit staat in hoofdstuk 10 en 11 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies.

U geeft uw voortgang of wijziging door in het formulier op Mijn RVO. Klik op Aanvraag beheren.

Vaststelling aanvragen

Bent u klaar met het slopen, ombouwen of beide? Vraag binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Wij bepalen hierna wat uw definitieve subsidie is. Bij uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Wat u meestuurt hangt af van de hoogte van uw subsidieaanvraag:

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken na de vaststellingsaanvraag een brief met onze beslissing. Hierin leest u wat uw definitieve subsidie is. Binnen 2 weken na dit bericht ontvangt u het laatste deel van uw subsidie, als u dit nog niet heeft gekregen. Heeft u te veel subsidie ontvangen? Dan betaalt u een deel aan ons terug. In de brief staat wanneer en hoe u dit doet.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?