Stappenplan aanvraag Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2021

Bent u van plan om de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen aan te vragen? Hiervoor volgt u dit stappenplan.

Stap 1: Bereid uw subsidieaanvraag voor

U bereidt uw aanvraag voor door het volgende te doen:

 • Heeft u een gebouw of bouwwerk van voor 1994? Of van een later bouwjaar waar misschien asbest in zit? Laat een asbestinventarisatierapport opmaken.
 • U vraagt offertes op voor het uit te voeren werk. Of u stelt zelf een begrotingsplan op.
 • U gaat in gesprek met uw provincie en of gemeente. Dit is voor de vergunningen die u mogelijk nodig heeft voor het slopen, ombouwen of beide. Deze hoeft u nog niet te hebben op het moment dat u aanvraagt. Wel voordat u sloopt en/of ombouwt.
 • Zorg dat u eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 heeft.
 • U maakt een projectplan. Hiervoor kunt u het format op mijn.rvo.nl gebruiken.

Stap 2: Vraag uw subsidie aan

Wij beoordelen alleen complete aanvragen. Zorg dat u alle bijlagen meestuurt die voor u gelden. En leg alles zo duidelijk mogelijk uit. In de paragrafen hieronder leest u welke bijlagen u meestuurt. Heeft u alle bijlagen verzameld? Dan kunt u de subsidie aanvragen.

Voeg het projectplan toe

In het projectplan schrijft u in het kort wat u gaat doen met uw locatie. Gaat u slopen, ombouwen of beide? Geef bij ombouwen aan wat de nieuwe bestemming van het gebouw wordt. Laat in het projectplan ook zien wat de tijdsplanning is voor alle werkzaamheden. Geef ook aan om welke gebouwen het gaat en geef deze duidelijke namen. Bijvoorbeeld door een schets te maken. Zet hierbij ook om hoeveel m2 het gaat.

U kunt voor het maken van het projectplan ons format gebruiken. Dit vindt u op mijn.rvo.nl.

Voeg de financiële onderbouwing sloop- en/of ombouwkosten toe

Voor de onderbouwing van uw kosten kunt u offertes opvragen. Zorg dan dat daarin de informatie staat die u nodig heeft voor het aanvraagformulier. Dit zijn de sloop- en afvoerkosten voor iedere vierkante of strekkende meter. En we vragen de afmetingen van de gebouwen en bouwwerken.

U heeft de oppervlakte en kosten nodig per vierkante meter. Dit is voor het slopen en afvoeren van:

 • gebouwen en bouwwerken, met en zonder staalconstructie
 • erfverharding
 • daken, dakgoten, gevelplaten of andere delen met asbest
 • inventaris (neem hiervoor de oppervlakte van het gebouw)

U heeft de lengte en kosten per meter nodig voor het slopen en afvoeren van omheiningen. Maak hierbij verschil in omheiningen met en zonder asbest.

Als financiële onderbouwing van de kosten kunt u ook een begroting opstellen. Bijvoorbeeld als u zelf werkzaamheden gaat uitvoeren. U kunt namelijk subsidie krijgen voor de uren die u hieraan kwijt bent. We controleren wel of het aantal uren en het tarief redelijk zijn. Om te bepalen wat redelijk is kunt u uitzoeken wat u moet betalen als u iemand zou inhuren.

Voeg de omgevingsvergunning milieu toe voor het houden van pelsdieren

Dit is de vergunning waarin staat hoeveel pelsdieren u mocht houden. Heeft u de Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij aangevraagd? Dan moest u deze vergunning ook meesturen. Toch is het nodig om deze voor de subsidieaanvraag nog een keer mee te sturen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Voeg de Verklaring De-minimissteun toe

Deze verklaring stuurt u mee als u gaat slopen, mogelijk met ombouw naar een ander bedrijf. Gaat u alleen ombouwen zonder te slopen? Dan stuurt u de verklaring alleen mee bij ombouw naar een niet-agrarisch bedrijf.

Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn.

Voeg het asbestinventarisatierapport toe

In oude gebouwen zit soms asbest. Als u een gebouw sloopt of ombouwt moet u weten of er asbest in zit. En zo ja, waar. Hiervoor kunt u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Heeft u een gebouw of bouwwerk van voor 1994? Dan moet u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Maar ook als u een jonger gebouw of bouwwerk heeft waarvan u denkt dat er asbest in zit.

In het rapport moeten alle onderdelen staan waarin asbest zit, met daarbij:

 • de locatie
 • het uiterlijk
 • de afmeting
 • de staat
 • de conditie
 • het analyseresultaat
 • de bevestigingsmethode
 • het blootstellingsrisico

Laat het rapport opstellen door een bedrijf met een actief certificaat voor asbestinventarisatie. Op de website van Ascert kunt u controleren of een bedrijf een actief certificaat heeft. Heeft u een bedrijf gevonden die voor u een asbestinventarisatie doet? Noteer dan het certificaatnummer van dit bedrijf. In het aanvraagformulier van de subsidie vult u dit in.

Voeg de beslissing TVL toe

Heeft u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? En hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Stuur dan de brief met deze beslissing mee met uw aanvraag.

Voeg als groot bedrijf extra bijlagen toe bij ombouw naar agrarisch

Als groot bedrijf stuurt u ook deze bijlagen mee:

 • beschrijving van de activiteiten die u uitvoert als u geen subsidie krijgt, stuur hiervoor bewijs mee
 • bedrijfsplan waarin staat naar welke agrarische sector u ombouwt
 • beschrijving waarin staat hoe u de subsidie gebruikt in het nieuwe landbouwbedrijf
 • boekhouding van het landbouwbedrijf dat u begint

U heeft een groot bedrijf als er 250 personen of meer bij u werken. En als uw bedrijf meer dan € 50 miljoen omzet per jaar heeft. Of als het balanstotaal boven de € 43 miljoen uitkomt. Wilt u weten hoe u het aantal werkende personen berekent? En of partnerondernemingen meetellen? In bijlage 1 van de Europese verordening 702/2014 leest u meer hierover.

Stap 3: Pas uw aanvraag aan als dat nodig is

Heeft u al subsidie aangevraagd en wilt u deze aanvraag aanpassen? Dat kan als u nog geen brief heeft gekregen met de beslissing op uw subsidieaanvraag. Dit doet u door op Aanvraag Beheren te klikken op mijn.rvo.nl.

Heeft u al een brief gekregen met daarin een beslissing op de aanvraag van uw subsidie? En wilt u uw aanvraag nog aanpassen? Start dan een nieuwe aanvraag in het digitale formulier. Aanpassen in het eerste formulier is dan technisch niet meer mogelijk. Geef bij de nieuwe aanvraag aan dat u de subsidie al eerder heeft aangevraagd. Dan zien wij dit tweede formulier als een aanpassing op het eerste. U mag deze subsidie namelijk maar één keer aanvragen.

Vragen over Pelsdierhouderij slopen en ombouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?