Maximale subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024

Wilt u weten wat u maximaal aan subsidie kunt krijgen voor het slopen en ombouwen van uw pelsdierhouderij? We vertellen u welk bedrag dit is voor de sloop en ombouw van een locatie en uw hele bedrijf. Ook geven we de bedragen voor iedere vierkante of strekkende meter die u sloopt en afvoert.

De beslisboom en de rekenhulp hieronder zijn hulpmiddelen om een schatting te krijgen van uw subsidiebedrag. Wilt u eerst meer informatie over de berekening? Ga dan naar Maximaal subsidiebedrag voor een locatie of Maximale subsidiebedragen voor sloop en ombouw naar niet-agrarisch bedrijf.

Beslisboom

U ziet in de beslisboom een overzicht van de maximale subsidiebedragen. Kies welke kolom op u van toepassing is. Gaat u bijvoorbeeld uw pelsdierhouderij slopen? In de vierkantjes onder de linkerkolom ziet u welke bedragen in uw situatie kunnen gelden.

Rekenhulp

We begrijpen dat u graag wilt weten hoeveel subsidie u kunt krijgen. Daarom hebben we een rekenhulp voor u gemaakt. In de rekenhulp vult u uw gegevens in. Uw subsidiebedragen worden automatisch berekend. De rekenhulp is bedoeld als hulpmiddel en geeft een schatting van uw subsidie. Uw subsidie kan dus verschillen van het bedrag dat uit de rekenhulp komt.

Maximaal subsidiebedrag voor een locatie

Locaties zijn de adressen waarop u pelsdieren hield. Het gaat om de locaties die u had tijdens de melding van 2013 voor de Wet verbod pelsdierhouderij.

Voor een locatie van uw bedrijf kunnen we het maximale subsidiebedrag op 2 manieren bepalen.

Maximale subsidie per fokteefplaats
  Voor het aantal fokteefplaatsen van tot en met wordt het aantal fokteefplaatsen vermenigvuldigd met
A - 2000 € 38
B 2001 4000 € 35
C 4001 6000 € 32
D 6001 8000 € 29
E 8001 10000 € 26
F 10001 - € 23

Voorbeeld: U heeft op één locatie 4.500 fokteefplaatsen. Het maximale subsidiebedrag voor deze locatie is volgens deze berekening (2.000 x € 38) + (2.000 x € 35) + (500 x € 32) = € 162.000.

Als u gaat slopen houdt u de uitkomst van de berekening met fokteefplaatsen aan. Bij ombouwen en mogelijk slopen kunt u beide bedragen bij elkaar optellen.

Bij de sloopsubsidie gelden ook maximale bedragen voor iedere vierkante of strekkende meter. Voor onderdelen met asbest kunt u meer subsidie krijgen dan voor onderdelen zonder asbest. En voor gebouwen of bouwwerken met staalconstructies kunt u minder subsidie krijgen.

Maximale subsidiebedragen sloop en ombouw naar niet-agrarisch bedrijf

Wilt u slopen en ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf? Het maximale bedrag voor slopen en ombouwen bij elkaar is verhoogd tot maximaal € 425.000 (inclusief de maximale de-minimissteun).  

Voor slopen is dit € 245.000, als we de maximale de-minimissteun meerekenen. Wij berekenen uw maximale subsidiebedrag op basis van de feitelijke kosten en fokteefplaatsen.

Heeft u al een sloopaanvraag gedaan maar wilt u ook ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf? Vraag dan ook de ombouwsubsidie naar een niet-agrarisch bedrijf aan op Stappenplan aanvraag Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. Wij zien uw aanvraag dan als een gecombineerde aanvraag voor slopen en ombouwen.

In de beslisboom bovenaan de pagina ziet u welke bedragen voor u gelden. En met de Rekenhulp berekent u hoeveel u maximaal kunt krijgen. Dit bedrag is een schatting. Uw subsidie kan dus verschillen van het bedrag dat uit de rekenhulp komt.

Laagst berekende bedrag

Bij het berekenen van uw subsidie kijken we naar uw specifieke situatie. Hierbij kijken wij naar het laagst berekende bedrag. In het voorbeeld hieronder leggen we u dit uit:

U gaat slopen en ombouwen naar een agrarisch bedrijf. De feitelijke kosten zijn € 350.000. Het subsidiebedrag dat berekend is op basis van het aantal fokteven is € 178.000. Dit is het laagst berekende bedrag. Uw totale subsidiebedrag wordt in dit voorbeeld dus € 178.000.

Mogelijke aanpassing maximale subsidie

Krijgt u nog andere overheidssteun of heeft u deze de afgelopen 3 jaar gekregen? Dit kan ervoor zorgen dat u meer of minder sloop- en ombouwsubsidie krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?