Compensatie pensioenschade pelsdierhouders

Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2023

De compensatie pensioenschade is voor pelsdierhouders die problemen met hun pensioenvoorziening kregen. Deze problemen komen door de Wet verbod pelsdierhouderij. Alleen in heel uitzonderlijke situaties komen wij u tegemoet met een compensatie.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om mogelijk in aanmerking te komen voor compensatie:

 • U hield nertsen op 15 januari 2013.
 • U bent geboren voor 2 januari 1959.
 • Uw pensioenschade komt door de Wet verbod pelsdierhouderij.
 • De pensioenschade is onevenredig in vergelijking met pelsdierhouders die voor 2 januari 1959 geboren zijn. Dit betekent dat u meer last heeft van pensioenschade dan andere oudere pelsdierhouders.
 • U was verantwoordelijk voor de pelsdieronderneming. Dit betekent dat u werkte in uw onderneming en kan bewijzen dat u financieel risico liep. U werkte dus niet in loondienst bij uw eigen bedrijf.
 • U heeft pensioenschade over de jaren 2013 tot en met 2020. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 kon u nadeelcompensatie aanvragen voor het vervroegd stoppen van de pelsdierhouderij. Hierin is ook een vergoeding voor pensioenopbouw meegenomen.

Wanneer geen compensatie?

Als uw pensioenschade komt door situaties waarmee alle pelsdierhouders te maken hebben (gehad):

 • U kon onvoldoende pensioen opbouwen doordat u uw bedrijf niet als pelsdierhouderij kon (door)verkopen. Dit was wel het gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij. Maar alle pelsdierhouders hadden te maken met deze (mogelijke) waardedaling. Met de overgangstermijn in de wet kreeg u de tijd om uw investeringen terug te verdienen.
 • Als u onvoldoende pensioen kon opbouwen door marktomstandigheden. Na het seizoen 2014/2015 zijn de pelsprijzen in de hele sector sterk gedaald.
 • U had een onverwachte situatie waar u niet voor verzekerd was zoals een stalbrand. Hier kon u zich wel voor verzekeren.
 • Uw bedrijf liep schade op door arbeidsongeschiktheid. In dat geval mocht u uw bedrijf overdragen aan een andere pelsdierhouder voor de laatste productiejaren.

Geldt één (of meer) van deze situaties volledig voor u? Dan krijgt u waarschijnlijk geen compensatie. Of u aanspraak kunt maken op compensatie hangt dus af van uw situatie. En hoe onevenredig uw situatie is ten opzichte van andere oudere pelsdierhouders. Met de voorwaarden en uitzonderingen bekijken we de gegevens die u aanlevert heel zorgvuldig.

Aanmelden

U meldt zich aan door uiterlijk 22 mei 2023 een e-mail te sturen naar pelsdier@rvo.nl
U zet daarin in elk geval uw:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • relatienummer (BRS-nummer)

 Daarnaast legt u in ongeveer één A4 uit:

 • waarom u zich aanmeldt voor de compensatie;
 • waarom u denkt dat u voldoet aan de voorwaarden;
 • wat uw bijzondere omstandigheden zijn. Dit zijn omstandigheden waardoor u denkt dat u wel in aanmerking komt. Of waarom u denkt dat de pensioenschade voor u onevenredig is.

U hoeft in dit A4 niet:

 • zelf een schadebedrag uit te rekenen voor uw eigen situatie. U mag uw aanvraag wel uitleggen met cijfers. Dit kan ook nadat u een persoonlijk gesprek heeft gehad.
 • aan te tonen met financiële cijfers dat u onevenredig geraakt bent in vergelijking met andere pelsdierhouders. Die kans is in de praktijk klein. U mag wel uitleggen waarom u vindt dat uw pensioenschade onevenredig is.

Na uw aanmelding

Wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet en of uw aanmelding compleet is. Is uw aanmelding niet compleet? Dan nemen wij contact met u op. Ook gaan we graag persoonlijk met u in gesprek omdat elke situatie maatwerk is. Samen bekijken we of u in aanmerking kunt komen voor deze compensatie. Meldt u zich na 22 mei 2023 aan? Dan duurt het langer voordat wij met u in gesprek gaan.

Lijkt er een verband tussen uw schade en de Wet Verbod pelsdierhouderij uit 2013? Dan vragen we een extern adviesbureau om dit onafhankelijk te toetsen. Daarnaast geeft dit adviesbureau een advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de hoogte van de mogelijke compensatie.

We beoordelen uw complete aanmelding binnen 8 weken. Deze termijn verlengen we als we meer tijd nodig hebben om uw dossier zorgvuldig af te handelen. Bijvoorbeeld als we een externe deskundige moeten inhuren.

Meer informatie

Lees meer informatie op de pagina Vervroegd verbod op pelsdierhouderij.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?