Aanvullende eisen vleeskuikens categorie 2 en 3

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2023
Gepubliceerd op:
30 april 2015

Houdt u meer dan 500 vleeskuikens? Dan houdt u zich aan de algemene welzijnseisen voor vleeskuikens. Voor een bezettingsgraad van meer dan 33 kg/m3 gelden aanvullende eisen. Heeft u bezettingsdichtheid van meer dan 39 kg/m3? Dan gelden er nog extra aanvullende eisen.

Aanvullende eisen categorie 2 en 3

Er gelden aanvullende eisen als u heeft gekozen voor een bezettingsdichtheid van:

 • meer dan 33 kg/m² tot en met 39 kg/m² (categorie 2);
 • meer dan 39 kg/m2 tot en met 42 kg/m2 (categorie 3).

De belangrijkste aanvullende eisen leest u hieronder. De uitgebreide eisen vindt u in het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

Stal en verzorging

De stal heeft een ventilatiesysteem en met koel- of verwarmingssystemen. Deze werkt zo dat:

 • op kophoogte van de kuikens, de concentratie van ammoniak niet hoger is dan 20 ppm. De concentratie van kooldioxide is niet hoger dan 3.000 ppm;
 • als het buiten warmer is dan 30°C in de schaduw, de binnentemperatuur niet meer dan 3°C hoger is dan de buitentemperatuur;
 • als de buitentemperatuur minder dan 10°C is, de gemiddelde relatieve vochtigheidsgraad in de stal over een periode van 48 uur niet hoger is dan 70%.

Administratie

U houdt per stal gedetailleerde documenten bij van de productiesystemen met daarin:

 • een plattegrond van de stal met de afmetingen van de bruto oppervlakte;
 • technische specificaties en locaties van het ventilatiesysteem en het koel- of verwarmingssysteem;
 • technische specificaties van het ventilatiesysteem met de gewenste waarden over de luchtkwaliteit, zoals de luchtstroming, luchtsnelheid en de temperatuur;
 • de voer- en watervoorziening en de locatie daarvan;
 • de alarm- en reservesystemen die werken bij een storing en die nodig zijn voor de gezondheid en het welzijn van de dieren;
 • het vloertype;
 • het gebruikte strooisel.

Documenteer bij slachtkoppels ook:

 • de dagelijkse sterfte (mortaliteit) en de opgetelde (gecumuleerde) dagelijkse sterfte (per stal melden op het VKI-formulier);
 • de kruising of het ras van de vleeskuikens.

Stal aanmelden en wijzigingen in stallen doorgeven

U meldt uw stal aan bij Avined. Hier kunt u ook uw stalgegevens wijzigen. Neemt u een nieuwe stal in gebruik? Meld dit dan minimaal 15 dagen voordat u het eerste koppel vleeskuikens in de stal krijgt.

Controle na aanmelding

U krijgt na aanmelding van uw stal een controlebezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De controleurs letten vooral op de stalspecificaties en technische eisen, zoals de bruikbare oppervlakte en de ventilatie.

Bedrijfsoverdracht

Heeft u uw bedrijf overgedragen? Meld deze overdracht ook aan ons via de pagina Bedrijfsoverdracht.

Afvoer vleeskuikens doorgeven

Voert u een koppel af voor de slacht? Geef dit dan binnen 5 werkdagen door aan Avined. Het is belangrijk dat u binnen uw maximale bezettingsnorm blijft. Dit hangt onder meer af van het uitvalpercentage, de groei en het moment van uitladen of slachten. Kijk voor meer informatie op Afvoer van vleeskuikens.

Extra eisen categorie 3

Heeft u gekozen voor een bezettingsdichtheid van meer dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m²? Dan gelden voor u de algemene eisen, de aanvullende eisen voor categorie 2 én de extra eisen voor categorie 3. U moet dan ook de sterfte en uitval bijhouden en de voetzoollaesie-score van uw koppels doorgeven.

Sterfte en uitval

Er geldt een maximumnorm voor de gecumuleerde dagelijkse sterfte (mortaliteit) van 7 opeenvolgende gecontroleerde koppels van een stal. Deze norm is: 1% + 0,06% x slachtleeftijd in dagen van het koppel. Reken hierbij vanaf de opzetdatum (waarbij we er van uitgaan dat de kuikens een dag oud zijn) en slachtdatum (de melding vleeskuikenhouder).

Voorbeeld: opzetdatum is 1 maart (dag 1 voor de kuikens), slachtdatum is 8 april (dag 39). De norm voor dit koppel is: 1% + (0,06% x 39) = 1% + 2,34% = 3,34%.

Als u bij een hogere mortaliteit kunt aantonen dat er sprake is van overmacht, dan kan de staatssecretaris besluiten een uitzondering toe te staan. U bewaart bewijs in uw eigen administratie.

Voetzoollaesies

U laat uw vleeskuikens beoordelen op voetzoollaesies en geeft deze voetzoollaesie-scores door aan Avined. Meer informatie hierover vindt u op voetzoollaesies bij vleeskuikens.

Meer weten

Meer informatie over de welzijnseisen leest u op Welzijnseisen voor vleeskuikens.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?