Welzijnseisen voor dieren: Wet dieren

Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2015

In de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren.

Wat staat er in de Wet dieren?

De Wet dieren kijkt naar dieren als wezens met gevoel en een eigen waarde. In de wet staan regels die het welzijn en de gezondheid van dieren beschermen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u op tijd met een dier naar de dierenarts gaat. En dat u altijd zorgt voor vers drinkwater en problemen zoals hittestress voorkomt. Deze regels zijn er niet alleen voor huisdieren, maar ook voor productiedieren.

Doelvoorschriften

In de Wet dieren staan, als dat mogelijk is, doelvoorschriften. In sommige situaties zijn er middelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wat u moet bereiken. Middelvoorschriften geven aan hoe u het doel moet bereiken. Met doelvoorschriften maakt u zelf keuzes over de manier waarop u het doel bereikt. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende en op elk moment is gewaarborgd. In de Wet dieren is daarom niet voor elke situatie uitgelegd wat wel en niet mag.

Wet- en regelgeving

De Wet dieren bestaat uit de volgende besluiten en regelingen:

  • Besluit en Regeling diergeneesmiddelen
  • Besluit en Regeling diervoeders
  • Besluit en Regeling dierlijke producten
  • Besluit en Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  • Besluit en Regeling houders van dieren
  • Besluit en Regeling diergeneeskundigen

In het Besluit houders van dieren staan algemene regels over hoe u dieren moet houden en verzorgen. Deze algemene regels gelden voor alle dieren. Daarnaast zijn er ook specifieke regels voor productiedieren. Ook staan in het besluit regels voor de bedrijfsmatige opvang, verkoop en fokken van huisdieren. De volledige teksten van de wet, de besluiten en de regelingen vindt u op wetten.overheid.nl.

Voor vragen over het Besluit en de Regeling houders van dieren en het Besluit en de Regeling diergeneeskundigen neemt u contact met ons op. Heeft u vragen over andere onderdelen van de Wet dieren? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Wet dieren heeft de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en een aantal andere wetten met regels voor het houden van dieren vervangen. Het besluit heeft onder andere het Varkensbesluit, het Vleeskuikenbesluit, het Kalverenbesluit en het Honden- en kattenbesluit vervangen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?