Fokken met huisdieren

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2020

Fokt u met huisdieren? Het is belangrijk dat de manier waarop u dit doet niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt voor hobbyhouders en voor bedrijfsmatige houders van huisdieren.

Regels voor alle huisdieren

De regels hieronder gelden voor alle huisdieren waarmee u fokt. U zorgt zover mogelijk er voor dat:

  • De ouderdieren ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet doorgeven aan de jongen.
  • De ouderdieren uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn, niet doorgeven aan de jongen.
  • De ouderdieren ernstige gedragsafwijkingen niet doorgeven aan de jongen.
  • Het aantal nesten of nakomelingen de gezondheid of welzijn van het dier niet benadeelt.
  • De voortplanting op een natuurlijke manier gebeurt.

Fokt u paarden, pony's en ezels die als huisdier worden gehouden? Dan gelden de eerste 4 regels ook voor u.

Extra regels voor honden en katten

Fokt u met honden of katten? Houdt u er dan rekening met de volgende extra regels:

  • Een hond krijgt in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 1 nest.
  • Een kat krijgt in een aangesloten periode van 12 maanden maximaal 2 nesten. Of maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt. Zo kunt u aan de regels blijven voldoen. Fokt u bedrijfsmatig met huisdieren? Dan gelden er voor u meer regels. U leest hierover meer op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Voortplantingstechnieken

Voortplantingstechnieken zijn technieken om een dier te bevruchten of de vruchtbaarheid te beoordelen. Past u deze technieken toe? Dan gelden voor u de volgende regels:

  • U mag de gezondheid en het welzijn van het ouderdier en de jongen niet schaden. U let daarbij op het specifieke, natuurlijke en sociale gedrag van uw dieren.
  • U mag geen elektrische prikkels gebruiken om sperma te winnen. Dit geldt niet voor spermawinning voor de European Association of Zoos and Aquaria. Deze association coördineert een Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten.

Vragen over Fokken met huisdieren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?