In beslag of in bewaring genomen dieren

Gepubliceerd op:
1 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2021

Houdt u dieren? Dan bent u verantwoordelijk voor de zorg van uw dier. Dit geldt voor huisdieren, hobbydieren en productiedieren. Wij kunnen maatregelen nemen als het dier niet goed wordt verzorgd. Dit doen we om het dierenwelzijn te verbeteren. De dieren kunnen in beslag of in bewaring worden genomen.

Wij zorgen dat het dier een veilig plek heeft om te slapen. En dat het goede verzorging krijgt.

Uw dier is in beslag genomen

Alleen een officier van justitie (OvJ) kan toestemming geven om het dier in beslag te nemen. Dit doet hij vanuit het strafrecht. Hij kan daarna ook een straf eisen. Meestal is deze straf een boete.

Soms kunt u uw dier weer terugkrijgen. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is. Kan het dier niet meer terug naar u? Dan wordt het verkocht of herplaatst. Kijk voor meer informatie over in beslag nemen op de website van het Openbaar Ministerie.

Uw dier is in bewaring genomen

Uw dier wordt in bewaring genomen als de situatie waarin het dier leeft slecht is. Dit gebeurt niet zomaar. Het belangrijkste bij in bewaring nemen is dat de situatie voor het dier verbetert. Daarom krijgt u eerst de kans om de situatie te verbeteren. Bij spoed wordt het dier wel direct in bewaring genomen. Een dier in bewaring nemen is een maatregel van het bestuursrecht. Dit betekent dat een bestuurlijke organisatie toestemming geeft om het dier in bewaring te nemen.

Is de situatie niet verbeterd? Of is de gezondheid en het welzijn van het dier ernstig in gevaar? Dan nemen wij het dier in bewaring. Wij brengen het dier dan naar een opvangadres. Daar wordt het verzorgd en nagekeken door een dierenarts. De eigenaar van het dier betaalt de dierenartskosten en de kosten voor vervoer en opvang.

Opvang van in bewaring genomen dieren

Wij regelen alleen de Opvang van dieren die in bewaring zijn genomen. Dit doen wij namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wij gebruiken verschillende opvangadressen. Deze adressen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarom kiezen wij de adressen via een aanbestedingsprocedure. Meer hierover leest u op Opvang van in beslag of in bewaring genomen dieren.

Terug naar de eigenaar als het dier in bewaring genomen is

Als uw dier in bewaring is genomen, kunt u het dier soms terugkrijgen. Voordat dit mag, moet de situatie verbeterd zijn. Als het dier ziek of gewond was, moet het eerst weer beter zijn. En de eigenaar moet de (geschatte) gemaakte kosten betalen voordat het dier terug kan.

Wie neemt het dier in beslag of in bewaring?

Er zijn verschillende organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn. Het verschilt per situatie wie het dier in beslag of in bewaring neemt. Dit zijn een paar organisaties die een dier in beslag of in bewaring kunnen nemen de:

  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
  • politie
  • Douane

Deze organisaties nemen niet zomaar een dier in beslag of in bewaring. Alleen als het duidelijk is dat de eigenaar zich niet aan de regels heeft gehouden. En het gebeurt alleen met toestemming van de OvJ of van een bestuurlijke organisatie.

Illegaal ingevoerde dieren

Bij het invoeren van dieren heeft u de juiste papieren nodig. Anders is het dier illegaal ingevoerd. Dan kan het dier in beslag of in bewaring worden genomen.

Heeft u een beschermd dier, maar geen vergunning of ontheffing om dit te houden? Ook deze dieren kunnen in beslag of in bewaring genomen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het in beslag of in bewaring nemen van dieren? Bekijk de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren op wetten.overheid.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?