Opvang van in beslag of in bewaring genomen dieren

Gepubliceerd op:
20 juli 2021

Wilt u een dier opvangen dat in beslag of in bewaring is genomen? U kunt zich hiervoor bij ons inschrijven. Wij regelen de opvang namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dieren worden soms in beslag of in bewaring genomen als zij niet goed verzorgd worden. Wij zorgen dan dat deze dieren een veilige slaapplek hebben. En dat ze goede zorg krijgen.

Hoe kiezen wij opvangadressen uit?

De keuze voor een opvangadres gaat via een aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat wij een opdracht aanmaken waar u zich op in kunt schrijven. Zo krijgt iedereen de kans om met ons een contract af te sluiten. Wij kiezen de opvangadressen uit de inschrijvingen. Ze moeten namelijk aan bepaalde eisen voor kwaliteit voldoen. De dieren hebben soms veel meegemaakt en hebben goede verzorging nodig.

Verschillende soorten opvangadressen

U kunt alleen een dier opvangen als er een aanbestedingsprocedure is voor die soort. De verschillende soorten opvangadressen zijn:

  • landbouwhuisdieren en paarden
  • gezelschapsdieren
  • inheemse en uitheemse (beschermde) dieren (ook invasieve uitheemse soorten)

Wilt u opvangadres worden voor een in beslag of in bewaring genomen dier? Maar is er nu geen aanbestedingsprocedure voor het soort dier dat u wilt opvangen? Dan kunt u zich op dit moment niet inschrijven als opvangadres.

Inschrijven als opvangadres

Is er een aanbestedingsprocedure beschikbaar? Dan kunt u uw locatie inschrijven als opvangadres. Dit doet u via Tenderned. Hiervoor moet u zich eerst registreren. Op Tenderned ziet u ook welke voorwaarden er zijn aan een opvangadres. En u ziet wanneer een inschrijving opengaat.

Onze aanbestedingsprocedures op dit moment

Dit zijn de opvangadressen waar wij op dit moment een overeenkomst mee hebben.

Landbouwhuisdieren en paarden

Er was in 2018 een aanbesteding voor opvangadressen voor landbouwhuisdieren en paarden. Deze overeenkomsten startten op 1 oktober 2018 en lopen af op 1 oktober 2022. Wij kunnen deze overeenkomsten verlengen met 12 maanden tot 1 oktober 2023.

Gezelschapsdieren

In het voorjaar van 2021 was er een aanbesteding voor opvangadressen voor gezelschapsdieren. Deze overeenkomsten zijn gestart op 1 april 2021 en lopen af op 30 april 2023. Wij kunnen deze overeenkomsten verlengen met 2 jaar tot 30 april 2025.

Inheemse en uitheemse (beschermde) dieren

In de eerste helft van 2017 was er een aanbesteding voor inheemse en uitheemse (beschermde) dieren. Deze overeenkomsten zijn gestart op 1 augustus 2017 en liepen af op 1 augustus 2020. Wij hebben deze overeenkomsten verlengd met 3 jaar tot 1 augustus 2023.

Controle van opvangadressen

De gezondheid en het welzijn van het dier staat altijd voorop. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert daarom elk jaar alle opvangadressen. Tijdens deze controles kijken de inspecteurs of deze adressen zich houden aan de eisen voor kwaliteit.

Dier overnemen

U kunt er ook voor kiezen om een dier over te nemen. Via de Dierenbescherming en andere asielen vinden huisdieren een nieuw thuis. Landbouwhuisdieren en paarden worden aan handelspartijen verkocht. Wij selecteren deze handelspartijen. De Dierenbescherming herplaatst paarden die niet aan handelspartijen worden verkocht. Op Ik zoek baas vindt u paarden die een nieuwe eigenaar zoeken.

Vragen over opvang in beslag of in bewaring genomen dieren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?