Diergezondheidsfonds

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
28 oktober 2022

U krijgt als veehouder of broederij hulp bij besmettelijke dierziektes op uw bedrijf. Samen werken we aan het voorkomen en bestrijden van deze ziektes. Zo houden we gezonde dieren, gezonde mensen en een goede exportpositie.

De EU en het ministerie van LNV betalen mee aan het fonds. Als u meer dan een bepaald aantal dieren houdt, betaalt u als veehouder of broederij ook mee.

Diergezondheid in de veehouderij

Waarvoor is het fonds?

We gebruiken het geld uit het DGF om:

 • besmettelijke dierziektes zo vroeg mogelijk te ontdekken en verspreiding te voorkomen;
 • te laten zien dat dieren gezond zijn, waardoor export mogelijk blijft;
 • goed voorbereid te zijn op kosten in de toekomst.

Om welke ziektes gaat het

Het DGF helpt bij besmettelijke dierziektes die:

 • zich snel kunnen uitbreiden;
 • ernstige schade veroorzaken bij de diersoort;
 • niet of niet compleet te voorkomen of bestrijden zijn met normale bedrijfsmiddelen.

Voorbeelden zijn mond- en klauwzeer, vogelgriep, Q-koorts, blauwtong of scrapie. Op de site van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) staan overzichten van besmettelijke dierziektes.

Om welke dieren gaat het?

Het gaat om dieren in de veehouderij en (vaccin)broedeieren. Voor iedere diersoort geldt een ander tarief. Ook binnen dezelfde diersoort kunnen tarieven verschillen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het doel of de leeftijd van het dier.

Wat gebeurt er bij een uitbraak?

Is er een uitbraak van een besmettelijk dierziekte op uw bedrijf? Dan betaalt het fonds mee aan de bestrijding hiervan. U krijgt ook een vergoeding voor het afvoeren van dieren van uw bedrijf. Een uitbraak meldt u eerst bij de NVWA. Meer informatie staat op Wat gebeurt er bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Welke maatregelen zijn er?

Het DGF zorgt voor maatregelen die de kans op een uitbraak van besmettelijke dierziektes kleiner maakt. Ook neemt het fonds maatregelen bij een uitbraak door:

 • De diergezondheid in de gaten te laten houden, onderzoeken en testen door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 • Overname, bloedmonsters en onderzoek van dieren die misschien een besmettelijke dierziekte hebben. Dit doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Betalen voor schade bij ruiming van dieren op besmette bedrijven.

Hoe verdelen we de kosten?

Overheid en sectorpartijen hebben afgesproken hoe de kosten worden verdeeld. Er is een balans tussen:

 • ondernemersrisico (veehouder)
 • bescherming van de volksgezondheid (overheid)
 • bescherming van de sector (overheid en veehouder)

Plafondbedrag per sector

U hoeft nooit meer dan een bepaald bedrag mee te betalen. Per sector geldt er een plafondbedrag voor alle kosten. Daarboven is het risico voor de overheid. Dit beschermt dierhouders tegen te hoge kosten.

Hoe betaalt u mee

U ontvangt een brief met de DGF-heffing. Hierin staat hoeveel u moet betalen en hoe dit is berekend. Pluimveehouders krijgen de heffing elke 2 maanden. Houders van varkens, schapen, geiten, runderen en broederijen krijgen de heffing na afloop van een kalenderjaar.

Inkomsten en uitgaven 2020

In het jaarverslag Diergezondheidsfonds 2020 staan de inkomsten en uitgaven van het fonds. Ook vindt u informatie over wat het DGF voor u en de sector doet.

Aanvragen via Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave staat de vraag of u aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming uit het DGF. Het is belangrijk dat u hier Ja invult. Omdat de EU meebetaalt, is een deel van het DGF staatssteun. Daarom is aanvragen verplicht.

Vragen over het Diergezondheidsfonds?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?