Diergezondheidsfonds (DGF)

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2023

U krijgt als veehouder of broederij hulp bij besmettelijke dierziektes op uw bedrijf. Samen werken we aan het voorkomen en bestrijden van deze ziektes. Zo houden we gezonde dieren, gezonde mensen en een goede exportpositie.

Blauwtong

Op dit moment verspreidt zich het blauwtong-virus (BTV) onder schapen, geiten en runderen. Ook andere herkauwers zijn gevoelig voor het virus. Blauwtong is geen besmettelijke dierziekte. Het virus verspreidt zich via een mugje (de knut). Vermoedt u een besmetting met BTV op uw bedrijf? Meld dan de verdenking van blauwtong bij uw eigen dierenarts. 

Kosten ruiming en bestrijding BTV

Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte en geen bestrijdingsplichtige ziekte. Dit betekent dat u geen tegemoetkoming in schade vanuit het Diergezondheidsfonds krijgt. Vanuit het Diergezondheidsfonds worden de kosten voor monitoring op verdenking van en onderzoek naar het BTV vergoed.

De EU en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betalen mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Als u meer dan een bepaald aantal dieren houdt, betaalt u als veehouder of broederij ook mee.

Diergezondheid in de veehouderij

Waarvoor is het fonds?

Vanuit het DGF betalen we kosten en uitgaven om:

 • dierziekten te voorkomen;
 • dierziekten op te sporen;
 • besmettelijke dierziekten te bestrijden;
 • zoönosen (infectieziektes die dieren op mensen kunnen overdragen) te onderzoeken en bestrijden.

Vanuit het DGF worden kosten en uitgaven betaald voor het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van dierziekten die: 

 • zich snel kunnen uitbreiden;
 • ernstige schade veroorzaken bij de diersoort;
 • niet of niet compleet te voorkomen of bestrijden zijn met normale bedrijfsmiddelen.

Om welke dieren gaat het?

Het gaat om dieren in de veehouderij en (vaccin)broedeieren. Voor iedere diersoort geldt een ander tarief. Ook binnen dezelfde diersoort kunnen tarieven verschillen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het doel of de leeftijd van het dier.

Wat gebeurt er bij een uitbraak?

Iedere houder heeft een meldingsplicht bij verdenking van ernstige dierziekten. Deze ziektes worden aangifteplichtige dierziekten genoemd. Voorbeelden zijn mond- en klauwzeer, vogelgriep, Q-koorts, blauwtong of scrapie. Een overzicht van aangifteplichtige dierziekten vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Besmettelijke dierziekten

Is er een uitbraak van een besmettelijk dierziekte op uw bedrijf? Dan betaalt het fonds mee aan de bestrijding hiervan. U krijgt ook een vergoeding voor het afvoeren van dieren van uw bedrijf. Een uitbraak meldt u eerst bij de NVWA. Meer informatie staat op Wat gebeurt er bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Tegemoetkoming in de schade 

Heeft de NVWA na uw melding een bestrijdingsmaatregel opgelegd? Na taxatie ontvangt u dan een tegemoetkoming in de schade uit het DGF. Meer hierover leest u op Tegemoetkoming in schade bij besmettelijke dierziekte.

Welke maatregelen zijn er?

Het DGF zorgt voor maatregelen die de kans op een uitbraak van besmettelijke dierziektes kleiner maakt. Ook neemt het fonds maatregelen bij een uitbraak door:

 • De diergezondheid in de gaten te laten houden, onderzoeken en testen door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 • Overname, bloedmonsters en onderzoek van dieren die misschien een besmettelijke dierziekte hebben. Dit doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Betalen voor schade bij ruiming van dieren op besmette bedrijven.

Hoe verdelen we de kosten?

Overheid en sectorpartijen hebben afgesproken hoe de kosten worden verdeeld. Er is een balans tussen:

 • ondernemersrisico (veehouder)
 • bescherming van de volksgezondheid (overheid)
 • bescherming van de sector (overheid en veehouder)

Plafondbedrag per sector

U hoeft nooit meer dan een bepaald bedrag mee te betalen. Per sector geldt er een plafondbedrag voor alle kosten. Daarboven is het risico voor de overheid. Dit beschermt dierhouders tegen te hoge kosten.

Hoe betaalt u mee

U ontvangt een brief met de DGF-heffing. Hierin staat hoeveel u moet betalen en hoe dit is berekend. Pluimveehouders krijgen de heffing elke 2 maanden. Houders van varkens, schapen, geiten, runderen en broederijen krijgen de heffing na afloop van een kalenderjaar.

Inkomsten en uitgaven 

De uitgaven van het DGF over 2021 en 2022 vindt u in onderstaande infographics. In het jaarverslag Diergezondheidsfonds staan de inkomsten en uitgaven van het fonds over 2022. U vindt ze onder de letter D. Ook vindt u informatie over wat het DGF voor u en de sector doet. U kunt ook de jaarverslagen van eerdere jaren bekijken.

Infographic uitgaven DGF 2021
Infographic uitgaven DGF 2022

Aanvragen via Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave staat de vraag of u aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming uit het DGF. Het is belangrijk dat u hier Ja invult. Omdat de EU meebetaalt, is een deel van het DGF staatssteun. Daarom is aanvragen verplicht.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?