Varkens Diergezondheidsfonds

Gepubliceerd op:
28 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2022

Houdt u 6 of meer varkens? Dan betaalde u als veehouder tot en met 2020 mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). U kreeg daarvoor een heffing. Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes. Over het jaar 2021 hoeft u als varkenshouder geen diergezondheidsheffing te betalen.

In de jaren voor 2021 zijn er voldoende reserves opgebouwd om een mogelijke dierziekte-uitbraak op te vangen. Pas over het jaar 2022 betaalt u weer mee. In 2023 krijgt u hierover een heffing.

Wat doet het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

Tot en met 2020 kreeg u een heffing als u 6 of meer varkens hield in een kalenderjaar. De heffing over 2020 ontving u begin maart 2021. U krijgt geen heffing over 2021. De heffing over het jaar 2022 ontvangt u in het 1e kwartaal van 2023.

Hoe u de heffing krijgt

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Hierin staan ook de betaalgegevens, zodat u weet hoe en wanneer u moet betalen. Verder ontvangt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Tarieven van de heffing 2022

Er zijn aparte tarieven voor de verschillende soorten afvoer van varkens: slacht, export of naar een ander bedrijf. Ook per varken verschilt het tarief. Voor een vleesvarken geldt bijvoorbeeld een ander tarief dan een gelt.

Tarieven Varken 2022

Type dier Tarief per afgevoerd dier (€)
Vleesvarken van A- of B-bedrijf, afgevoerd voor slacht of export 0,163
Big van A- of B-bedrijf, afgevoerd naar E- of F-bedrijf 0,057
Zeug, beer of gelt, afgevoerd van A- of B-bedrijf 0,081
Big, afgevoerd van A- of B-bedrijf naar A-, B-, C- of D-bedrijf of voor slacht of export 0,081
Varken van C- of D-bedrijf 0,081
Varken, afgevoerd van E- of F-bedrijf 0,024

Uitgebreide informatie over de verschillende soorten varkensbedrijven vindt u op de pagina Bedrijfsstatus varken.

Hoe wij de heffing berekenen

Voor de berekening gebruiken we de gegevens in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Het aantal afgevoerde dieren per diercategorie vermenigvuldigen wij met het tarief dat daarbij hoort.

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffingen van alle UBN’s bij elkaar op.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening opmaken? U ontvangt de heffing.

Rekenvoorbeelden heffingsjaar 2022

Rekenvoorbeeld 1

Aantal afgevoerde vleesvarkens van A-bedrijf naar slacht/export: 2.000 dieren
Tarief vleesvarken van A-bedrijf naar slacht/export: € 0,163
Heffing: 2.000 x € 0,163 = € 326

Rekenvoorbeeld 2

Aantal afgevoerde biggen van B- naar F-bedrijf: 1.000 dieren
Tarief biggen van B- naar F-bedrijf: € 0,057
Heffing: 1.000 x € 0,057 = € 57

Vragen over het Diergezondheidsfonds?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?