Vogelgriep

Gepubliceerd op:
23 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

Het vogelgriepvirus komt Nederland bijvoorbeeld binnen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is erg klein.

De overheid neemt bij een verdenking van vogelgriep maatregelen om verspreiding te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert deze maatregelen uit.

Besmettingen

Op meerdere bedrijven is vogelgriep (H5) vastgesteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u om welke plaatsen het gaat. Dit zijn plaatsen waar vanaf 26 oktober 2021 een uitbraak van vogelgriep was.

Wordt bij vogels van een hobbydierhouder vogelgriep vastgesteld? Dan leest u dat op de website van de NVWA.

Maatregelen

Er geldt een landelijke ophokplicht en afschermplicht vanaf 26 oktober 2021 vanaf 12:00 uur.  Deze maatregelen blijven  gelden:

  • Verdenkingen van vogelgriep moeten gemeld worden.
  • Strooisel op eenden- en kalkoenbedrijven moet afgedekt zijn.
  • Op commerciële bedrijven blijft het hygiëneprotocol gelden en bezoekers moeten geregistreerd worden.

Sinds 28 juni 2022 geldt de ophokplicht en afschermplicht niet meer voor een aantal regio's.  U ziet op de Dierziektenviewer  voor welke regio's dit niet meer geldt.

Meer informatie

U leest het laatste nieuws op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook meer informatie over de besmettingen en maatregelen.

Maatregelen en achtergrondinformatie

Dierziektenviewer

In de Dierziektenviewer kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven.

Wat doet RVO voor u?

Bij de verdenking of vaststelling van vogelgriep op een bedrijf zijn maatregelen noodzakelijk. Als u schade lijdt door deze maatregelen kunt u mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Diergezondheidsfonds. Wij verzorgen de financiële afhandeling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Diergezondheidsfonds. Ook voor andere vragen over vogelgriep kunt u bij ons terecht.

Meer weten?

Vragen over vogelgriep?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?