Vogelgriep

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
23 november 2016

Het vogelgriepvirus komt Nederland bijvoorbeeld binnen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is erg klein.

De overheid neemt bij een verdenking van vogelgriep maatregelen om verspreiding te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert deze maatregelen uit.

Besmettingen

Op dit moment is er geen vogelgriep (H5) in Nederland. Op de website van de Rijksoverheid ziet u de plaatsen waar vanaf 26 oktober 2021 een uitbraak van vogelgriep was.

Wordt bij vogels van een hobbydierhouder vogelgriep vastgesteld? Dan leest u dat op de website van de NVWA.

Maatregelen

Op dit moment gelden er geen maatregelen tegen vogelgriep in Nederland. Op 24 april 2024 is de ophokplicht ingetrokken voor het hele land. Dit geldt ook voor de afschermplicht.

Als er vogelgriep is dan ziet u op de Dierziektenviewer waar de besmettingen zijn. En u ziet welke maatregelen in deze gebieden gelden.

Meldplicht

Commerciële pluimveehouders moeten verdenkingen bij leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens eerder melden. De regels staan op de website van de NVWA. Voor andere dieren blijft de normale meldplicht gewoon gelden.

Deze maatregelen blijven gelden:

  • Verdenkingen van vogelgriep moeten gemeld worden.
  • Strooisel op eenden- en kalkoenbedrijven moet afgedekt zijn.
  • Op commerciële bedrijven blijft het hygiëneprotocol gelden en bezoekers moeten geregistreerd worden.

Meer informatie

U leest het laatste nieuws op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook meer informatie over besmettingen en maatregelen.

Maatregelen en achtergrondinformatie

Dierziektenviewer

In de Dierziektenviewer kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven.

Wat doet RVO voor u?

Bij de verdenking of vaststelling van vogelgriep op een bedrijf zijn maatregelen noodzakelijk. Als u schade lijdt door deze maatregelen kunt u mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Diergezondheidsfonds. Wij verzorgen de financiële afhandeling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Diergezondheidsfonds. Ook voor andere vragen over vogelgriep kunt u bij ons terecht.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?