Vogelgriep

Gepubliceerd op:
23 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2023

Het vogelgriepvirus komt Nederland bijvoorbeeld binnen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is erg klein.

De overheid neemt bij een verdenking van vogelgriep maatregelen om verspreiding te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert deze maatregelen uit.

Besmettingen

Op meerdere bedrijven is vogelgriep (H5) vastgesteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u om welke plaatsen het gaat. Dit zijn plaatsen waar vanaf 26 oktober 2021 een uitbraak van vogelgriep was.

Wordt bij vogels van een hobbydierhouder vogelgriep vastgesteld? Dan leest u dat op de website van de NVWA.

Maatregelen

Sinds 14 november 2023 geldt een ophok- en afschermplicht voor heel Nederland. Op de Dierziektenviewer ziet u in welke gebieden vogelgriep is. En u ziet welke maatregelen in deze gebieden gelden.

Ophokplicht

De ophokplicht geldt voor houders van alle commercieel gehouden vogels. Deze geldt niet voor fazanten, sierwatervogels en loopvogels die commercieel gehouden worden.

Afschermplicht

De afschermplicht geldt voor:

  • commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels;
  • houders van dierentuinen;
  • kinderboerderijen;
  • eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen en kippen, watervogels en loopvogels).

Meldplicht

Commerciële pluimveehouders moeten verdenkingen bij leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens eerder melden. De regels staan op de website van de NVWA.  Voor andere dieren blijft de normale meldplicht gewoon gelden.

Deze maatregelen blijven gelden:

  • Verdenkingen van vogelgriep moeten gemeld worden.
  • Strooisel op eenden- en kalkoenbedrijven moet afgedekt zijn.
  • Op commerciële bedrijven blijft het hygiëneprotocol gelden en bezoekers moeten geregistreerd worden.

Meer informatie

U leest het laatste nieuws op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook meer informatie over de besmettingen en maatregelen.

Maatregelen en achtergrondinformatie

Dierziektenviewer

In de Dierziektenviewer kunt u zien of en waar vervoersmaatregelen zijn door een uitbraak bij bedrijven.

Wat doet RVO voor u?

Bij de verdenking of vaststelling van vogelgriep op een bedrijf zijn maatregelen noodzakelijk. Als u schade lijdt door deze maatregelen kunt u mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Diergezondheidsfonds. Wij verzorgen de financiële afhandeling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Diergezondheidsfonds. Ook voor andere vragen over vogelgriep kunt u bij ons terecht.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?