Collectieve aanpak duurzame bedrijventerreinen

Gepubliceerd op:
23 maart 2018
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2022

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid.

Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie van stakeholders en het bepalen hoe u de organisatie ervan financiert.

Waarom een collectieve aanpak?

En zijn meerdere goede redenen voor een collectieve aanpak:

  • gezamenlijke inkoop van energie, deskundigheid en ledverlichting levert ondernemers kostenbesparing op: het scheelt zo’n 10-20% op de energierekening
  • gezamenlijke inkoop van deskundigheid neemt de ondernemers tijdrovend werk uit handen, garandeert kwaliteit en zorgt voor objectief advies
  • samenwerking schept kansen voor de regionale economie: restwarmte en reststromen van één ondernemer kunnen worden benut door anderen, regionale installateurs kunnen inspelen op gebundelde vraag naar bijvoorbeeld zonnepanelen
  • positieve uitwerking op de waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein
  • ook van ondernemers op bedrijventerreinen wordt een bijdrage aan de energietransitie verwacht
  • het maakt het ondernemers eenvoudiger en goedkoper om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Hoe pakt u het aan?

Kies eerst een organisatievorm. Dat kan een energiecoöperatie, stichting, BV of werkgroep zijn. Een veelgebruikte vorm op bedrijventerreinen is de parkmanagementorganisatie. Die biedt diensten, faciliteiten en ondersteuning van overstijgend belang. De ondernemers kunnen zich zo meer op het eigen primaire proces richten.

Stichting Clok biedt hulp bij het opzetten van een parkmanagementorganisatie. Voor informatie over het opzetten van een energiecoöperatie kunt u terecht bij Hier Opgewekt. Welke keuze u ook maakt: een onpartijdige, vertrouwenwekkende uitstraling is van belang.

Ondernemers verschillen in de mate waarin ze openstaan voor het nemen van duurzame maatregelen. Elke ondernemer zal door een persoonlijke benadering overtuigd moeten raken van de voordelen van deelname aan het collectief. Het kan nodig zijn om daarvoor praktische, objectieve informatie te (laten) aanbieden over de kosten en opbrengsten van energiemaatregelen voor de ondernemer en over bestaande wettelijke verplichtingen. De inzet van ambassadeur-ondernemers kan daarbij helpen.

Een stappenplan

Een consortium met TNO heeft in 2016 de snelstartgids voor parkmanagers opgesteld. Deze gids bevat een praktisch stappenplan, tools, tips en praktijkvoorbeelden voor parkmanagers en anderen die collectief met duurzame energiemaatregelen op een bedrijventerrein aan de slag willen. De snelstartgids kent de volgende stappen:

bron: Consortium met TNO

Maatregelen die u kunt nemen

Het inventariseren van energiemaatregelen of andere duurzaamheidsmaatregelen is onderdeel van de collectieve aanpak.

Financiering van de organisatie

Financiering van de organisatie van een collectieve aanpak kan met private en publieke middelen. Bekijk de webpagina Financiering en subsidies duurzame bedrijventerreinen voor meer informatie.

Vragen over duurzame bedrijventerreinen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?