Duurzame energie opwekken in de industrie

Laatst gecontroleerd op:
19 maart 2019
Gepubliceerd op:
30 november 2022

Om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn energiebesparing en efficiënt energiegebruik nodig. Door zelf energie op te wekken kunt u besparen of zelfs energieneutraal worden.

Windenergie

Met een eigen windmolen kunt u elektriciteit opwekken. Er zijn twee soorten windmolens:

 • De kleinschalige windmolens die gemaakt zijn voor de gebouwde omgeving. Deze windmolens kunnen de zichtbaarheid van duurzaamheid vergroten. Bij tarieven onder de € 0,50 per kWh hebben ze een terugverdientijd van meer dan 10 jaar. Daarmee leveren deze windmolens voor grootverbruikers meestal geen winst op;
 • Grootschalige windmolens. Deze windmolens komen in aanmerking voor SDE++-subsidie en kunnen een positieve haalbaarheidsstudie opleveren voor een periode van 15 jaar. Door de grootte van de molens en de vergunningverlening is het plaatsen van deze molens een apart project. Dit past meestal niet binnen de activiteiten van een bedrijf.

Elektrificatie van ovens en fornuizen

 • Duurzame energie opwekken met geothermie
 • Duurzame energie opwekken met zon-thermische oplossingen

Geothermie

Ondernemingen met een grote warmtevraag (> 2-5 miljoen m3 a.e.) kunnen verduurzamen met een geothermische bron. Hiervoor moet er sprake zijn van onderstaande omstandigheden:

 • Grote warmtevraag (minimaal 5 miljoen m3 a.e.)
 • Warmtevraag op gematigde temperaturen (een retourtemperatuur van maximaal circa 60 °C)
 • Gelijkmatige warmtevraag het hele jaar door

Zon-thermisch

Wanneer er sprake is van warmtevraag in de brede zomerperiode (april tot en met september), kan het gebruik van zonnecollectoren zinvol zijn. Wanneer de warmtevraag vooral buiten de zomermaanden plaatsvindt, kan dit nog steeds het geval zijn. Wel is er dan een combinatie met een opslagsysteem (zoals WKO, Ecovat of HoCoSto) nodig.

Zon-elektrisch

Zonnepanelen zijn een gangbare manier om energie op te wekken. Voor grootverbruikers is een terugverdientijd van 10-15 jaar haalbaar. Onderstaande omstandigheden maken het gebruik van zonnepanelen beter haalbaar:

 • PV-panelen bij een hoge elektriciteitsprijs
 • Accuopslag van elektriciteit voor het maximaliseren van het eigen gebruik
 • Toepassing van PV-panelen in samenwerking met externe partijen

Download

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?