Innovatie en technologie

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
24 juni 2010

De adviseurs van het Enterprise Europe Network helpen u met innoveren en het beschermen van uw innovatie. Ze kunnen ook nagaan op welk gebied uw technologie meerwaarde heeft en hoe u zich daarmee kunt onderscheiden.

Heeft uw bedrijf innovatievermogen?

Steeds vernieuwen gaat niet vanzelf. Het vergt een gezond innovatievermogen. U moet daarvoor een aantal zaken goed op orde hebben:

  • een ambitieuze, op vernieuwing gerichte strategie;
  • leiderschap en goed opgeleide medewerkers;
  • een goed netwerk voor het binnenhalen van ideeën en kennis;
  • een bedrijfscultuur die vernieuwing stimuleert;
  • beschikbaarheid van middelen;
  • een structuur die innovatieprojecten een plaats geeft, naast het primaire proces.

Wilt u weten wat de innovatiekansen in uw bedrijf zijn? De adviseurs van EEN doen een deskundige analyse en maken samen met u een Innovatie Actieplan voor het realiseren van winst en groei.

Hoe kunt u uw innovatie beschermen?

Wilt u uw product beschermen tegen kopiëren? Dan krijgt u met Intellectueel Eigendom (IE) te maken. Dit is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals uitvindingen, software, teksten, muziek, merken enzovoort. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

De adviseurs van het Enterprise Europe Network vertellen u graag meer over merkenbescherming, octrooien en licenties. Ook geven ze inzicht in de kosten hiervan.

U vindt ook meer informatie over Intellectueel Eigendom op de websites van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Welke meerwaarde heeft uw technologie?

Veel adviseurs van het Enterprise Europe Network hebben een technische achtergrond. Zij bekijken samen met u op welk gebied uw technologie meerwaarde heeft en hoe u zich daarmee onderscheidt van anderen. Desgewenst doen ze een technologie-audit, om vast te stellen hoe uw aanpak zich verhoudt tot de werkwijze van de koplopers in uw sector.

Vragen over Enterprise Europe Network?

Neem contact met ons via info@enterpriseeuropenetwork.nl.

 

In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?