Resultaten Operationeel Programma

Laatst gecontroleerd op:
4 oktober 2023
Gepubliceerd op:
4 oktober 2016

Nederland heeft het Operationeel Programma Duurzaam Vissen voor de Markt. Hiermee wil de Nederlandse overheid meehelpen aan het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Elk jaar plaatsen we de resultaten van de activiteiten van dit programma op onze website.

Voorbeelden projecten

Voorbeelden van projecten die subsidie krijgen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) vindt u op Europa om de hoek. Hier staan ook voorbeelden uit andere fondsen.

(Eco-)innovaties

In nauw overleg met ondernemers uit het viscluster is innovatie een speerpunt van het Nederlands visserijbeleid geworden in de afgelopen jaren. De focus van het Europees Visserij Fonds (EVF) lag op het ontwikkelen en steunen van innovatieprojecten en innovatietrajecten om de visserijsector ecologisch en economisch duurzaam te laten opereren.

In de EFMZV-periode wordt deze innovatie-aanpak nog eens versterkt, omdat innovatie een belangrijke onderwerp is binnen het EFMZV. Ook op ecologisch gebied. De volgende openstellingen richten zich op innovaties:

  • Innovatieprojecten aanlandplicht
  • Innovatieprojecten aquacultuur
  • Innovatieprojecten duurzame visserij
  • Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij

Een korte samenvatting van projecten onder deze openstellingen leest u op de pagina Openbaarmaking EFMZV subsidies.

Jaarverslagen en publiekssamenvattingen

De voortgang van de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV wordt verantwoord in jaarverslagen, evaluaties en andere rapportages. Hieronder vindt u de meest recente verslagen. Wilt u jaarverslagen en publiekssamenvattingen van eerdere jaren lezen? U vindt deze in de bibliotheek.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?