Betrokkenheid IOO-vaartuigen

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 mei 2016

U mag niet betrokken zijn geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van illegale, ongemelde en ongereglementeerde vissersvaartuigen (IOO-vaartuigen).

Uitsluitingsperiode betrokkenheid IOO-vaartuigen

Is vastgesteld dat u betrokken was bij vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven ? Dan bent u uitgesloten van het ontvangen van subsidie voor minimaal 24 maanden vanaf het moment dat het vaartuig is opgenomen in de lijst van IOO-vaartuigen. Zolang het vaartuig op de lijst staat loopt de periode van uitsluiting door.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?