Medewerking controle ter plaatse

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
25 mei 2016

Tijdens en ná de uitvoering van de subsidiabele activiteiten, kunnen wij u ter plaatse controleren. Deze controle(s) doen wij om vast te stellen of de subsidie rechtmatig is vertrekt en of u de subsidieverplichtingen naleeft. U kunt minstens eenmaal ter plaatse (on)aangekondigd gecontroleerd worden.

Volgens de subsidievoorwaarden bent u verplicht om uw medewerking te verlenen aan deze controle(s).

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen de controles op uw activiteiten. Daarnaast kunnen controles plaatsvinden naar aanleiding van audits door Auditdienst Rijk of door de Europese Commissie.

Tijdens de controle kijkt men onder andere of:

  • u een duidelijke en eenvoudige administratie bijhoudt;
  • u voldoende voortgang heeft geboekt;
  • u de gesubsidieerde activiteiten heeft uitgevoerd;
  • u de opgevoerde kosten daadwerkelijk heeft gemaakt;
  • u inkomsten heeft gegenereerd uit de activiteiten;
  • de opgevoerde producten en diensten zijn geleverd;
  • u zich houdt aan de instandhoudingsplicht van investeringen.
In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?