Voordelen elektrisch rijden voor de economie

Gepubliceerd op:
30 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Er is in Nederland een sterke bedrijfssector ontstaan rondom elektrisch vervoer (EV). De goede internationale positie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer draagt bovendien bij aan een sterke economische positie. Nederlandse bedrijven profiteren van deze positie.

Nederland is niet langer uitgesproken koploper in absolute en relatieve aantallen elektrische voertuigen (EV’s). Bijna 1 op de 4 nieuwverkochte auto’s is (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven, en daarmee neemt de EV-adoptie harder toe dan voorspeld. Het Nederlands laadnetwerk behoort nog altijd tot de internationale top, en ook op bepaalde vlakken van de logistiek, het Openbaar Vervoer (OV) en de bouw loopt Nederland voorop.

Nederlandse bedrijven hebben voordeel van deze positie. Het aantal banen in de sector is flink gestegen tot 2020, en de voorspelling is dat het aantal voltijdsbanen verdubbelt tot 13.500 in 2025. En de productiewaarde van de EV-sector steeg met 27% tot € 4,2 miljard.

Kansen voor bedrijfsleven

De Rijksoverheid wil de economische positie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer versterken. De bedrijvigheid in Nederland op het gebied van elektrisch vervoer is vooral gerelateerd aan de volgende deelsectoren:

  • Nieuwbouw en ombouw van voertuigen
  • Laadinfrastructuur en smart grids
  • Aandrijftechnieken en componenten
  • EV-diensten
  • Batterijen en second use

Wij onderzoeken met regelmaat de stand van zaken voor de verdienpotentieel van elektrisch vervoer.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?