Economische activiteiten EED energie-audit

Gepubliceerd op:
16 maart 2023

Overheden kunnen, naast de publiekrechtelijke taken die zij verrichten, ook economische activiteiten verrichten. In dat geval is de Wet Markt en Overheid van toepassing. Als op grond van deze wet sprake is van een economische activiteit door een gemeente, valt de overheidspartij onder de reikwijdte van de Tijdelijke Regeling EED. Voor 3 sectoren leest u meer over hoe om te gaan met economische activiteiten in deze sectoren.

Wat zijn economische activiteiten?

Economische activiteiten zijn activiteiten die een partij uitvoert als zij producten of diensten aanbiedt op een bepaalde markt. De Wet Markt en Overheid is van toepassing op de economische activiteiten van overheden. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen of activiteiten economisch van aard zijn. Deze beoordeling is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Voorbeeld

Het ophalen van huishoudelijk afval. Dat is een publiekrechtelijke taak van de gemeente, waarbij het niet uitmaakt of zij dit nu zelf doet of laat uitvoeren door een 3e partij.

Als de gemeente die taak zelf uitvoert is er geen sprake van een economische activiteit. Maar het ophalen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak van de gemeente en is dus wel een economische activiteit. De gemeente haalt bedrijfsafval namelijk op in concurrentie met bedrijven. Op de inzameling van bedrijfsafval is in dat geval de Wet Markt en Overheid van toepassing.

Lijst voorbeelden economische activiteiten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden economische activiteiten markt en overheid. Hierin staan economische activiteiten die overheden kunnen uitvoeren. De lijst is gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Het is een hulpmiddel voor overheden bij het inventariseren van economische activiteiten door overheden. De beoordeling of een activiteit economisch is, kan per geval verschillen. Aan de lijst kunnen daarom geen rechten worden ontleend. ACM nam inmiddels ook meerdere besluiten waarin het juridisch kader wordt geschetst om te beoordelen of een taak een economische activiteit is. ACM heeft hierover op haar website gepubliceerd.

Bent u tevreden over deze pagina?