Keurmerken die invulling geven aan de EED-auditplicht

Gepubliceerd op:
14 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
19 juni 2023

Met één van deze keurmerken kan uw bedrijf of instelling invulling geven aan de EED-auditplicht. Heeft het keurmerk betrekking op uw gehele onderneming? Dan geeft het een volledige invulling. U hoeft dit dan alleen in het eLoket-formulier te vermelden. Ook hoeft u geen EED energie-auditrapport als bijlage in te dienen.

Hebben één of meerdere vestigingen binnen uw onderneming een keurmerk? Dan hoeft u voor die vestigingen geen energieaudit uit te voeren. U kunt dit in het energie-auditrapport vermelden. U dient dan wel een auditrapport voor uw gehele onderneming in. Het gaat om de keurmerken:

 • BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
 • BREEAM-NL in Use
 • CO2& Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 3
 • CO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 3
 • CO2-Prestatieladder niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 5
 • CO2-Reductiemanagement met ISO 14001
 • EarthCheck Zilver
 • EarthCheck Goud
 • EarthCheck Platina
 • EarthCheck Master
 • Erkend Duurzaam Plus
 • Erkend Duurzaam Premium
 • Fastlane met EED-aanvullingen
 • Green Globe
 • Green Key met PLUS-module
 • Lean & Green Star
 • Milieuthermometer Zorg
 • Trusted Site Energy Efficiency (TSE.Standard)

Let op: BREEAM-NL In Use wordt alleen geaccepteerd als invulling voor de verplichting tot het ondergaan van een energie-audit zoals opgenomen in artikel 18 van de wet in de volgende situaties:

 • A - Eigenaar/verhuurder die zelf geen gebruik maakt van het betreffende gebouw: het certificaatonderdeel Asset, moet minimaal niveau “Good” scoren.
 • B - Eigenaar die tevens het gehele gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren.
 • C - Eigenaar die tevens delen van het gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren voor het eigen gebruik (niet het gebruik van andere gebruikers/huurders).
 • D - Huurder/gebruiker van een heel gebouw of een gedeelte daarvan: het certificaatonderdeel Gebruik voor moet alle activiteiten van de huurder/gebruiker in het gebouw, minimaal niveau “Good” scoren.
Bent u tevreden over deze pagina?