Keurmerken die invulling geven aan de EED-auditplicht

Gepubliceerd op:
14 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

Met één van deze keurmerken kan uw bedrijf of instelling invulling geven aan de EED-auditplicht. Heeft het keurmerk betrekking op uw gehele onderneming? Dan geeft het een volledige invulling. U hoeft dit dan alleen in het eLoket-formulier te vermelden. Ook hoeft u geen EED energie-auditrapport als bijlage in te dienen.

Let op: onderstaande lijst is nog in concept. Deze conceptlijst met keurmerken is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van plan goed te keuren.

Hebben één of meerdere vestigingen binnen uw onderneming een keurmerk? Dan hoeft u voor die vestigingen geen energieaudit uit te voeren. U kunt dit in het energie-auditrapport vermelden. U dient dan wel een auditrapport voor uw gehele onderneming in. Het gaat om de keurmerken:

 • BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
 • BREEAM-NL in Use
 • CO2& Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 3
 • CO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 3
 • CO2-Prestatieladder niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 5
 • CO2-Reductiemanagement met ISO 14001
 • EarthCheck Zilver
 • EarthCheck Goud
 • EarthCheck Platina
 • EarthCheck Master
 • Erkend Duurzaam Plus
 • Erkend Duurzaam Premium
 • Fastlane met EED-aanvullingen
 • Green Globe
 • Green Key met PLUS-module
 • Lean & Green Star
 • Milieuthermometer Zorg

Let op: BREEAM-NL In Use wordt alleen geaccepteerd als invulling voor de verplichting tot het ondergaan van een energie-audit zoals opgenomen in artikel 18 van de wet in de volgende situaties:

 • A - Eigenaar/verhuurder die zelf geen gebruik maakt van het betreffende gebouw: het certificaatonderdeel Asset, moet minimaal niveau “Good” scoren.
 • B - Eigenaar die tevens het gehele gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren.
 • C - Eigenaar die tevens delen van het gebouw voor eigen gebruik aanwendt: het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren en het certificaatonderdeel Gebruik moet minimaal niveau “Good” scoren voor het eigen gebruik (niet het gebruik van andere gebruikers/huurders).
 • D - Huurder/gebruiker van een heel gebouw of een gedeelte daarvan: het certificaatonderdeel Gebruik voor moet alle activiteiten van de huurder/gebruiker in het gebouw, minimaal niveau “Good” scoren.
Bent u tevreden over deze pagina?