Steekproefaanpak EED-auditplicht voor vastgoedbeheerders

Gepubliceerd op:
1 november 2023

Heeft u als vastgoedbeheerder meer dan 100 panden in eigendom of in beheer? Gebruik dan de steekproefaanpak voor uw energie-audit. We leggen op deze pagina uit wat dit betekent en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Wanneer geldt de steekproefaanpak?

Deze steekproefaanpak kunt u gebruiken voor het vastgoed dat u verhuurt. De aanpak gebruikt u in de rapportage bij het onderdeel gebouwen. Heeft u ook panden in eigendom en gebruikt u die zelf? In dat geval moet u voor die panden een volledige audit uitvoeren en vallen dan niet onder de steekproef. U moet ook uw eigen faciliteiten, processen en zakelijk vervoer meenemen in de audit van de panden die u in eigendom heeft en zelf gebruikt.

Hoe werkt de steekproefaanpak?

Bouwjaarklasse en m2 bruto-vloeroppervlak

Als u de steekproefaanpak gebruikt, dan moet u de panden indelen in bouwjaarklasse. De bouwjaarklasse geeft inzicht in de te verwachten huidige energetische prestatie van de bouwkundige delen (zie paragraaf ISSO 75.1).

Bouwjaarklassen zijn ingedeeld op basis van de toen geldende normen en stand der techniek. Via de BAG-viewer van het kadaster vindt u het bouwjaar van een gebouw. Per klasse neemt u een steekproef over het representatief kleinste, gemiddelde en grootste pand - uitgedrukt in m2 bruto-vloeroppervlak (BVO).

Dit zijn de bouwjaarklassen:

 • voor 1965
 • 1965 tot 1975
 • 1975 tot 1983
 • 1983 tot 1988
 • 1988 tot 1992
 • 1992 tot 2013
 • 2013 en later

Zorg voor een representatieve steekproef

Zorg er voor dat er een representatieve spreiding van hoofdgebruiksfuncties in de steekproef aanwezig is. Denk daarbij aan spreiding van bijvoorbeeld kantoorfunctie, onderwijsfunctie of gezondheidszorgfunctie. Uitschieters in locaties met een klein bruto-vloeroppervlak laat u buiten beschouwing. Uitschieters in hoog BVO bekijkt u apart.

Wanneer een gebouw ingrijpend gerenoveerd is (zie artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen), dan houdt u voor de indeling in bouwjaarklasse het renovatiejaar als bouwjaar aan. Is het jaar van renoveren onduidelijk? Houd dan het eerste jaar uit de volgende hogere klasse (één klasse hoger dan de klasse van het oorspronkelijke bouwjaar) aan.

Op deze manier neemt u een representatieve steekproef over alle gebouwen binnen uw vastgoedbestand. De maatregelen die voortvloeien uit de representatieve steekproef zijn vervolgens representatief voor het volledige bezit.

  Gerealiseerd energiegebruik

  Voor panden die verhuurd worden, is het niet altijd mogelijk het gerealiseerde energiegebruik vast te leggen. Het gebouw gebonden energiegebruik kan wel inzichtelijk worden door een geschat energiegebruik op basis van gebouwkenmerken en klimaatbestanden. Een methode hiervoor staat in ISSO-publicatie 75.2. Het besparingspotentieel van gebouw gebonden maatregelen wordt hiermee inzichtelijk.

  Voor de kosten kunt u de kostenkentallen energiebesparende maatregelen gebruiken.

  Bent u tevreden over deze pagina?