Tabellen maximale energieprestatievergoeding

Laatst gecontroleerd op:
2 oktober 2023
Gepubliceerd op:
29 september 2023

De hoogte van de EPV die u maximaal mag vragen, hangt af van het type woning, de compactheid van de woning en de energieprestatie. U kunt dit maximale bedrag opzoeken in de EPV-tabel.

EPV-tabel

Onderstaande tabel geeft de maximale EPV die vanaf 1 oktober 2023 toegepast mag worden en onder welke voorwaarden.

Maximale energieprestatievergoeding (EPV Basis)
Type woning Compactheid in (Als/Ag) Warmtebehoefte ruimteverwarming (EH;nd) in kWh_th/m2/jr Ontwerpeis: Primair energiegebruik (EWEPtot) in kWh/m2/jr Opgewekte duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik in kWh/jr

Maximale EPV in €/m2/maand (Woningen vóór 2019)

Maximale EPV in €/m2/maand (Woningen na 2019)
Eengezinswoningen <1 ≤ 43 ≤ 0 > 0 1,25 nvt
  ≥ 1 ≤ 43 + 40 x (Als/Ag - 1) ≤ 0 > 0 1,25 nvt
Meergezinswoningen <1 ≤ 45 ≤ 0 > 0 1,25 nvt
  ≥ 1 ≤ 45 + 45 x (Als/Ag - 1) ≤ 0 > 0 1,25 nvt

 

Maximale energieprestatievergoeding (EPV Hoogwaardig)
Type woning Compactheid in (Als/Ag) Warmtebehoefte ruimteverwarming (EH;nd) in kWh_th/m2/jr Ontwerpeis: Primair energiegebruik (EWEPtot) in kWh/m2/jr Opgewekte duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik in kWh/jr

Maximale EPV in €/m2/maand (Woningen vóór 2019)

Maximale EPV in €/m2/maand (Woningen na 2019)
Eengezinswoningen <1 ≤ 30 ≤ -30 ≥  2100 1,65 1,15
  ≥ 1 ≤ 30 + 20 x (Als/Ag - 1) ≤ -30 ≥  2100 1,65 1,15
Meergezinswoningen <1 ≤ 30 ≤ -10 ≥ 530 1,40 0,90
  ≥ 1 ≤ 30 + 20 x (Als/Ag - 1) ≤ -10 ≥ 530 1,40 0,90

 

Toelichting op de EPV-tabel

Alle berekeningen maken gebruik van de NTA8800.

  • De regeling maakt onderscheid tussen EPV-basis en EPV-hoogwaardig. Bij EPV-basis zijn de eisen lager en komen nieuwbouwwoningen niet in aanmerking. Bij EPV-hoogwaardig liggen de eisen hoger en zijn de EPV-bedragen daarom ook hoger. Verder maakt de regeling onderscheid tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, zoals appartementen.  
  • De compactheid van een woning is de verhouding tussen verliesoppervlak en vloeroppervlak.
  • De warmtebehoefte voor ruimteverwarming is de energie die nodig is voor verwarming van de woning. Dit is dus exclusief de energie voor warm water en koeling.
  • Het primair (fossiel) energiegebruik gaat over het gebruik van fossiele energie per jaar. Hierbij wordt gekeken naar het totale energiegebruik voor verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en hulpenergie. De opwekking van duurzame energie wordt hiervan afgetrokken. Het primair (fossiel) energiegebruik is hetzelfde als BENG 2;
  • De hoeveelheid opgewekte duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik stelt hoeveel duurzame elektriciteit minimaal over moet blijven voor huishoudelijk gebruik;
  • De maximale te innen EPV maakt onderscheid tussen woningen gebouwd vóór 2019 en erna. Het EPV-bedrag is gesteld per vierkante meter gebruiksoppervlakte per maand.

Uitleg monitoring van prestaties

Als u de EPV inzet, moet u jaarlijks aantonen dat u voldaan heeft aan de eis voor de hoeveelheid beschikbare duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik (kolom 5) volgens de EPV-tabel. Dit moet u aantonen met energiemonitoring.

U berekent de hoeveelheid duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik als volgt:

U meet de hoeveelheid duurzame elektriciteit die de woning opwekt, en trekt daar de volgende waarden vanaf:

  • Het gemeten gebruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm tapwater;
  • Het gemeten gebruik van elektriciteit voor ventileren, monitoring en eventueel aanwezige elektrische of infraroodverwarming in een badkamer, óf 700 kWh/jaar (forfaitair)

De oorspronkelijke EPV-regels

Heeft u een afspraak gemaakt over een energieprestatievergoeding onder de oorspronkelijke regels? Dan gebruikt u andere tabellen en voorwaarden. Wilt u een energieprestatievergoeding vragen voor een nieuwe woning onder de oorspronkelijke regels? Dat is mogelijk als u het energielabel registreert vóór 1 januari 2024. Daarna kunt u alleen nog EPV-afspraken maken onder de gemoderniseerde regels. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?