Meedenken over het energiesysteem

Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024
Gepubliceerd op:
14 april 2023

Wilt u meedenken over ons nieuwe energiesysteem in 2050? We organiseren meerdere meedenkmomenten: voor deskundigen en organisaties die ermee werken, maar ook voor alle inwoners van Nederland. Hoe kunt u invloed uitoefenen op het Nationaal plan energiesysteem?

Voor het opstellen van het plan gebruikten we zo veel mogelijk kennis en expertise van anderen. We wilden ook maatschappelijke organisaties en inwoners betrekken. Alleen op die manier kregen we een gedragen plan. Om dat zo te houden blijven we de komende jaren de dialoog aangaan met inwoners en professionals uit Nederland, want we herzien het plan elke 5 jaar.

Uitkomst gesprekken over conceptplan

De minister voor Klimaat en Energie presenteerde het conceptplan in juli 2023. Daarna gingen we in gesprek over het conceptplan in de zogenaamde 'dialoogfase'. Deze fase bestond uit 2 onderdelen:

 • een digitaal loket, waar iedereen uit Nederland aan mee kon doen;
 • 6 energiedialogen in 6 regio's van het land, waar we met belanghebbenden in gesprek gingen over het conceptplan.

Het digitaal loket en de energiedialogen vormden input voor het definitieve plan. In het participatieverslag kunt u lezen hoe de inbreng is verwerkt in het plan.

Sectorbijeenkomsten

Voordat we het conceptplan publiceerden, vond een aantal sectorbijeenkomsten plaats. De sectoren organiseerden deze bijeenkomsten zelf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was te gast. Tijdens de bijeenkomsten konden de sectoren meedenken met het NPE.

De volgende platformen organiseerden een bijeenkomst voor de sector die zij vertegenwoordigen:

 • Brandstoffentafel
 • Energiesector
 • Industrieclusters
 • Medeoverheden (via het Regionale Energiestrategie Beraad)
 • Niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en het maatschappelijk middenveld met het Nationaal Klimaat Platform
 • Topsector Energie
 • Uitvoeringsoverleg Energiesysteem

De sectorbijeenkomsten waren het laatste moment voor belanghebbenden om een bijdrage te leveren aan het conceptplan.

Reportage Werkplaatsen Nationaal Plan Energiesysteem

Bekijk een reportage van de Werkplaatsen

Werkplaatsen voor deskundigen en belanghebbenden

In maart en april 2023 organiseerden we nieuwe meedenksessies over oplossingen voor dilemma's bij de lange termijnontwikkeling van het energiesysteem. Deze meedenksessies noemen we 'Werkplaatsen'. Hoe kunnen we omgaan met deze dilemma's en wat zijn hierbij belangrijke afwegingen? Tijdens de sessies bespreken deskundigen en professionals in de energietransitie dit.

De NPE Werkplaatsen waren een succes. Alle aanwezigen waren betrokken en gaven goede input tijdens de creatieve sessies over het energiesysteem van de toekomst. Met de opbrengst van de Werkplaatsen werken we verder aan het concept Nationaal plan energiesysteem (NPE).

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het opstellen van het NPE? Meld u aan voor het ontvangen van updates.

Webinar NPE Werkplaats

Kijk de gezamenlijke sessie van het webinar terug

Kijk het webinar terug

De 4e Werkplaats vond plaats in de vorm van een webinar. Ook hier kwamen deskundigen en professionals samen om te praten over het energiesysteem van de toekomst.

Kon u niet bij de Werkplaatsen of het webinar zijn? Kijk de gezamenlijke sessie over maatschappelijke belangen terug.

Bijna 500 professionals dachten mee over belangrijke thema’s uit het Nationaal plan energiesysteem. We maakten een sfeerverslag van de 4 bijeenkomsten.

Landelijke energieraadpleging

Ons toekomstige energiesysteem en de weg daarnaartoe raken alle inwoners van Nederland. Daarom is het belangrijk dat iedereen invloed heeft op de invulling van het Nationaal plan energiesysteem (NPE) en het Programma Energiehoofdstructuur (PEH). Dit doen we onder meer met de landelijke energieraadpleging. Deze raadpleging laat zien welke mening burgers hebben over bepaalde keuzerichtingen in het energiesysteem.

Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 konden burgers op de stoel van de minister plaatsnemen. In de landelijke energieraadpleging mochten ze meedenken over het energiesysteem van de toekomst.

We maken de resultaten in juni bekend. En gebruiken deze bij het opstellen van het plan. Als ze duidelijk afwijken van de ideeën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dan zal zij uitleggen waarom zij een andere keuze maakt.

We voeren de raadpleging uit op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. De PWE is eerder toegepast om Kamerleden te adviseren over klimaatbeleid. Toen adviseerden ruim 10.000 Nederlanders binnen een week de overheid over dit onderwerp. Bekijk een film over dit onderzoek.

Meedenksessies voor organisaties

In de zomer van 2022 organiseerden we meedenksessies over ‘systeemvragen’. Welke vragen over de lange termijnontwikkeling van het energiesysteem moeten terugkomen in het plan? En waarom hebben deze vragen prioriteit? Professionals uit de volgende werkgebieden dachten mee:

 • energiebedrijven
 • brancheorganisaties van energiegebruikers
 • netbeheerders
 • overheden
 • maatschappelijke organisaties
 • natuur- en milieuorganisaties

De vragen waren de basis voor het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Ook bepaalden we hiermee welke vragen we moeten uitwerken. Waarvoor zijn nu al keuzes nodig? Deze systeemvragen waren ook belangrijke input voor de Werkplaatsen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?