Erkenning als fokkerijorganisatie houden

Gepubliceerd op:
30 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2022

U heeft als fokkerijorganisatie een erkenning voor het bijhouden van een stamboek of register. Verandert er iets in het fokprogramma of wilt u activiteiten uitvoeren in een andere Europese lidstaat? Dan geeft u dit aan ons door. 

Erkenning houden

Het is belangrijk dat alle erkende organisaties op dezelfde manier werken. Om uw erkenning te houden moet u voldoen aan de voorwaarden uit de Fokkerijverordening. Zo gelden een aantal regels als er iets verandert in bijvoorbeeld het fokprogramma of het geografische gebied. Ook mag u voor de handel in de Europese Unie alleen zoötechnische certificaten volgens een afgesproken model uitgeven.

Wijziging goedgekeurd fokprogramma doorgeven

Wilt u iets wijzigen in uw goedgekeurde fokprogramma? Dan moet u hiervoor toestemming aanvragen. Dit doet u met het formulier Fokprogramma fokkerijorganisaties op mijn.rvo.nl. Kies voor Wijziging fokprogramma Doorgeven. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

U hoeft alleen de gewijzigde gegevens in te vullen en te versturen. Wij beoordelen of de veranderingen voldoen aan de regels.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u daarover een brief van ons. U mag de veranderingen dan pas opnemen in uw eigen reglementen. De aangepaste reglementen stuurt u naar ons toe. In de brief leest u hoe u dat doet. De wijziging verwerken wij in uw fokprogramma in Mijn dossier.

Fokprogramma bijwerken

U bent zelf verantwoordelijk voor een bijgewerkt fokprogramma. Heeft u goedkeuring gekregen voor het wijzigen van het fokprogramma? Zorg er dan voor dat u het complete fokprogramma bijwerkt. Wij kunnen u vragen om het bijgewerkte, goedgekeurde fokprogramma naar ons toe te sturen.

Gegevens populatie

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland vraagt regelmatig populatiegegevens bij u op.

Zijn er grote wijzigingen in de populatiegegevens? Dan kan het zijn dat u het fokprogramma moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat het ras met uitsterven wordt bedreigd. Wij nemen dan contact met u op.

Uitbreiding geografisch gebied

Wilt u uw activiteiten uitvoeren in een andere Europese lidstaat? Dan breidt u uw geografische gebied uit. Hiervoor heeft u eerst toestemming van de lidstaat nodig.

Wanneer geografisch gebied uitbreiden

Doet een fokker met een fokdier in een ander Europees land mee aan uw fokprogramma? Dan breidt u uw geografische gebied uit. Onder meedoen aan uw fokprogramma valt bijvoorbeeld:

  • dieren registreren in uw stamboek;
  • meedoen aan prestatieonderzoek of genetische evaluatie;
  • een zoötechnisch certificaat ontvangen.

Toestemming aanvragen

U heeft toestemming van de lidstaat nodig om uw gebied uit te breiden. Hiervoor geeft u aan ons door in welke lidstaat u activiteiten wilt uitvoeren. Dit doet u met het formulier Uitbreiding geografisch gebied.

Na uw aanvraag nemen wij contact op met de bevoegde autoriteit in het land. Deze beoordeelt uw aanvraag binnen 90 dagen. Die periode gaat in op het moment dat de lidstaat uw aanvraag heeft ontvangen. De lidstaat communiceert aan ons of ze de aanvraag goedkeuren.

Vertaling van uw fokprogramma

De lidstaat vraagt bijna altijd om een vertaling van het door ons goedgekeurde fokprogramma. U vertaalt het fokprogramma daarom in één van de officiële talen van het land. Wij raden u aan om de vertaling mee te sturen met uw aanvraag. Zo voorkomt u vertraging.

De lidstaat moet het vertaalde fokprogramma uiterlijk 60 dagen voor de gewenste startdatum ontvangen. Anders mag u niet beginnen met het fokprogramma. U stuurt de vertaling naar ons en wij sturen het door naar de andere lidstaat. Dit doet u met het formulier Uitbreiding geografisch gebied.

Zoötechnische certificaten

Bent u een erkende fokkerijorganisatie met een goedgekeurd fokprogramma? Dan mag u certificaten uitgeven voor raszuivere dieren en levende producten daarvan. Dit zijn zoötechnische certificaten.

Op het zoötechnisch certificaat staat informatie over de afstamming en identificatie van een dier of levend product. Ook de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie kunnen op het certificaat staan. Het certificaat is een bewijs dat een dier raszuiver is. En op het moment van handel in een stamboek staat ingeschreven. In Uitvoeringsverordening (EU) 2020/602 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 staat welke informatie u op het certificaat moet melden. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Alles over zoötechnische certificaten vindt u op de pagina Zoötechnische certificaten. Hier vindt u ook de modelcertificaten die u kunt gebruiken.

Deelname fokkers aan uw fokprogramma

De Fokkerijverordening stelt een geschillenregeling verplicht. Is er een geschil tussen fokkers? Of is er een geschil tussen uw organisatie en een fokker? U bent als fokkerijorganisatie verantwoordelijk deze te behandelen zoals in uw geschillenregeling staat.

Zijn er veranderingen in het fokprogramma? U stelt fokkers op een open manier en op tijd in kennis over de goedgekeurde veranderingen.

Fokkers die geen lid zijn van uw organisatie mogen wel meedoen aan uw fokprogramma. Als lidmaatschap mogelijk is, mogen leden helpen bij het vaststellen en ontwikkelen van uw fokprogramma.

Alle regels waar u zich aan moet houden als erkende fokkerijorganisatie vindt u in de Fokkerijverordening.

Controle en handhaving

Wij controleren regelmatig of u zich houdt aan de voorwaarden uit de Fokkerijverordening. Controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan hier een onderdeel van zijn. De NVWA bezoekt dan uw organisatie. Daarbij houden wij rekening met de resultaten van eerdere controles en mogelijke risico’s op niet-naleving van de regels.

Worden er tijdens een controle overtredingen vastgesteld? Dan kunnen wij maatregelen nemen. Zoals schorsen van uitgeven van zoötechnische certificaten. Maar ook schorsen of intrekken van de goedkeuring van een fokprogramma of erkenning.

Periodieke controle

Ieder jaar selecteren wij een paar organisaties voor een controle. Dit doen we ook zonder directe aanleiding. Wij controleren dan op specifieke onderwerpen. Deze gebruiken we ook als thema in de communicatie. We geven de onderwerpen extra aandacht op de website, en brengen u op de hoogte van de specifieke regels.

Worden er veel dezelfde fouten gemaakt? Dan brengen wij ook de niet-gecontroleerde organisaties op de hoogte van de regels en veel voorkomende fouten. We sturen dan bijvoorbeeld een brief of een e-mail. Wij verwachten dan van organisaties dat zij intern verbeteringen doen. Ook als zij niet zijn gecontroleerd.

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving? In de Europese Fokkerijverordening leest u alle voorwaarden voor een erkenning. Meer over het uitgeven van zoötechnische certificaten staat in de aanvullende Uitvoeringsverordening. In de Gedelegeerde Verordening leest u meer over het uitgeven van certificaten voor paarden en ezels.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?