Exporteren binnen de EU: goederen & btw

Gepubliceerd op:
1 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Exporteert u goederen binnen de gemeenschappelijke markt van de Europese Unie? Dan krijgt u te maken met Europese btw-regels. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden.

Net als bij de verkoop van goederen binnen Nederland, maakt het bij de verkoop binnen de Europese Unie uit of u levert aan een particulier of een ondernemer. Hieronder vindt u de informatie per doelgroep op hoofdlijnen.

Btw bij levering aan een ondernemer

Levert u goederen aan een ondernemer in een ander EU-land? Dan brengt u in principe 0% btw in rekening. De afnemer in het bestemmingsland is verantwoordelijk voor de afdracht van de btw tegen de daar geldende tarieven en voorwaarden. Er gelden grofweg 2 eisen voor het toepassen van het 0% btw-tarief:

Eis 1: Uw klant is ondernemer

U moet bij controle van uw administratie kunnen aantonen dat de koper van de goederen (waarvoor u het 0% btw-tarief heeft toegepast) een ondernemer is. Dat houdt in dat uw klant een btw-nummer heeft en in eigen land btw-aangifte doet. De Belastingdienst heeft meer informatie over hoe u kunt aantonen dat de afnemer een ondernemer is.

Let op: Het 0% btw-tarief geldt niet alleen voor ondernemers. Het geldt ook niet voor álle ondernemers. Bepalend is of uw klant een btw-identificatienummer heeft en btw-aangifte doet in het bestemmingsland. U kunt het btw-identificatienummer zelf controleren via het Systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES) van de Europese Commissie. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het btw-identificatienummer.

Eis 2: De goederen hebben het herkomstland verlaten

Om het 0% btw-tarief te mogen toepassen moet u bij controle kunnen aantonen dat de goederen het herkomstland – bijvoorbeeld Nederland – hebben verlaten en dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. De Belastingdienst heeft meer informatie over hoe u kunt aantonen dat de goederen Nederland verlaten hebben. Haalt uw klant de goederen op? Zorg dan voor een vervoersverklaring.

Btw bij levering aan een particulier

Sinds 1 juli gelden er nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen aan particulieren binnen de Europese Unie (EU). De individuele drempelbedragen per land vervallen. In plaats daarvan komt er voor de hele EU één gezamenlijke drempel van € 10.000 per kalenderjaar.

Komt uw omzet uit een of meerdere EU-lidstaten (exclusief Nederland) boven de € 10.000 uit? Dan moet u vanaf de factuur waarmee u het drempelbedrag overschrijdt, het btw-tarief van het land van uw klant in rekening brengen. Dit kan een ander tarief zijn dan het Nederlandse.
Zodra u de drempel van € 10.000 overschrijdt, moet u het btw-tarief van het land van uw klant in rekening brengen, en moet u deze btw ook in dat land afdragen.

Afdragen van de btw in een andere lidstaat kan op 2 manieren: via lokale registratie of via de Unieregeling.

Btw-afdracht via lokale registratie

U kunt ervoor kiezen om zich te registeren bij de lokale belastingdienst in het land van uw klant. U doet dan bij deze buitenlandse fiscus btw-aangifte. U draagt de btw direct af aan de desbetreffende EU-lidstaat.

Deze manier is vooral aantrekkelijk voor bedrijven die al een registratie hebben in de lidstaten waar zij zakendoen. Bijvoorbeeld omdat zij onder de oude regels al verplicht waren de lokale btw in rekening te brengen en deze lokaal af te dragen. Voor deze ondernemers verandert er weinig.

Heeft u nog geen registratie(s) bij de belastingdienst van een andere EU-lidstaat? Maar overschrijden uw verkopen aan één of meerdere EU-lidstaten nu wel grens van € 10.000? Dan moet u zich voor de btw-afdracht registeren in het land van uw klant. Dit kan een hoop extra werk opleveren. Om dat te voorkomen is de Unieregeling bedacht.

Btw-afdracht via de Unieregeling

De Unieregeling maakt het mogelijk om de btw-aangiftes voor verschillende lidstaten per kwartaal via één portaal af te handelen. U hoeft zich dan niet te registeren bij de verschillende belastinginstanties in de lidstaten. U berekent de btw per land en draagt deze af aan de Nederlandse fiscus via het éénloketsysteem. De Belastingdienst verdeelt deze bedragen vervolgens over de lidstaten waaraan u de btw verschuldigd bent.

De Unieregeling is vooral geschikt voor ondernemers die nog geen lokale registraties hebben. Maar ook als u al een lokale registratie hebt in één of meerdere lidstaten kan de Unieregeling interessant zijn. Bijvoorbeeld bij incidentele verkopen aan een klant in een lidstaat waar u nog geen lokale registratie heeft.

Voordeel van een registratie bij de fiscus in het land van uw klant is, dat de voorbelasting direct verrekend kan worden. Kiest u voor de Unieregeling dan verloopt de verrekening via een apart traject. U kunt de Unieregeling en de lokale registratie niet combineren. Meld u zich aan voor de Unieregeling dan vervangt deze uw lokale registratie. Aanmelden voor de Unieregeling en het éénloketsysteem doet u via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Gebruik de btw-tool

Weet u niet zeker hoe u geraakt wordt door de nieuwe regels? De Belastingdienst heeft een handige tool om te berekenen waar u btw verschuldigd bent bij Europese afstandsverkopen. Lees ook het uitgebreide KVK-artikel over de nieuwe Europese btw-regels.

De berekening van uw omzet bij verkopen aan particulieren in een andere EU-lidstaten wordt normaal per kalenderjaar berekend. Omdat de regels pas vanaf 1 juli 2021 ingaan, telt alleen de periode van 1 juli tot 31 december 2021 mee voor de berekening van uw omzet voor dit jaar. Voor 2022 en daarna geldt de periode van 1 januari tot 31 december.

Nationale btw-regels

Ondanks dat de Europese landen een geharmoniseerd btw-stelsel hebben, zijn er ook regels op nationaal niveau waar u zich aan moet houden. Hiervoor kunt het beste de site van de belastingdienst van het betreffende land bezoeken. De Europese Commissie heeft een overzicht van de belastingautoriteiten per lidstaat.

Heeft u vragen over exporteren binnen de EU? RVO.nl kan u helpen bij het realiseren van uw internationale ambities. Neem contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u voorzien van informatie die betrekking heeft op úw situatie.

Meer informatie

  • Rekenhulp Belastingdienst: de Rekenhulp 'Leveren van goederen naar het buitenland' helpt u bij het bepalen van uw situatie op het gebied van export en (Europese) btw-regels.
  • Richtlijn 2006/112/EG: hierin zijn de regels voor het gemeenschappelijke btw-stelsel vastgelegd.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?