EU-wetgeving: eisen voor facturen en betalingstermijnen

Laatst gecontroleerd op:
28 september 2023
Gepubliceerd op:
28 januari 2011

Handelt u met ondernemers in andere landen van de Europese Unie (EU)? Dan gelden extra EU-eisen voor uw factuur. Facturen tussen bedrijven zonder contract moeten bijvoorbeeld binnen 30 dagen worden betaald.  

Welke EU-eisen er gelden voor uw factuur, hangt ervan af of u goederen of diensten levert. Doet uw klant btw-aangifte in een andere EU-land? Dan is een EU-factuureis voor goederen bijvoorbeeld, dat u de btw-identificatienummers van zowel u en uw klant vermeldt.  

Lees meer over factuureisen 

Betalingstermijnen en betalingsachterstanden 

In de EU gelden de volgende regels voor facturen die bedrijven naar elkaar sturen: 

  • Heeft u met een ander bedrijf een contract opgesteld? Dan moeten de facturen binnen 60 dagen worden betaald. Behalve als u samen een langere termijn afspreekt.  
  • Heeft u geen contract opgesteld met een ander EU-bedrijf? Dan moeten facturen die u als bedrijf naar elkaar stuurt binnen 30 dagen worden betaald. 
  • Betaalt u of het andere EU-bedrijf niet op tijd? Dan heeft de schuldeiser recht op rente of een schadeloosstelling (geldsom waarmee schade wordt vergoed) voor de invorderingskosten.  
  • Overheden in EU-landen zijn verplicht om uw facturen binnen 30 dagen te betalen. Betaalt de overheid toch niet op tijd? Dan mag u rente in rekening brengen. 

Meer informatie 

Vragen over EU-wetgeving?

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?