EU-wetgeving: portals

Gepubliceerd op:
26 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

De Europese Commissie heeft een aantal websites die gericht zijn op het Europese bedrijfsleven. Deze portals zijn een goed startpunt voor informatie over Europese en nationale wetgeving.

Uw Europa

De website Uw Europa geeft praktische informatie en online overheidsdiensten aan bedrijven die willen zakendoen in andere EU-landen. U vindt EU-algemene informatie en informatie per lidstaat op het gebied van bedrijfsvestiging, invoerrechten, btw, verkopen in het buitenland, personeel, producteisen, financieringen en subsidies, overheidsopdrachten en milieu-eisen.

Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen

Het Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen is specifiek voor mkb-bedrijven in de EU. De site geeft informatie over EU-financieringen, EU-marktregels, ondernemen buiten de EU, samenwerkingspartners vinden, duurzaam ondernemen, R&D en intellectuele eigendom. Verder zijn er verwijzingen naar Europese contactpunten, netwerken en ondersteunende diensten voor mkb-bedrijven, zoals Enterprise Europe Network, SOLVIT en EURES.

GROWTH – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Op GROWTH vindt u informatie over EU-wetgeving voor de interne markt. Bijvoorbeeld over CE-markering, goederen- en dienstenverkeer, productstandaarden en overheidsaankopen. Andere onderwerpen zijn industrieel beleid, innovatie, concurrentie, intellectuele eigendom en duurzaam ondernemen. Verder vindt u informatie over financiering en andere ondersteuning voor Europese mkb-bedrijven die willen clusteren, innoveren en internationaliseren. De website beschrijft ook belangrijke sectoren in de EU.

Europa.eu - officiële website van de Europese Unie

De website Europa.eu geeft basisinformatie over de organisatie en werkwijze van de EU. Daarnaast vindt u er EU-nieuws, EU-evenementen en links naar informatie op websites van diverse EU instellingen, agentschappen en organen. Belangrijke paragrafen voor ondernemers zijn: Zakendoen, EU-recht en EU volgens thema.

EUR-Lex - toegang tot het recht van de Europese Unie

EUR-Lex bevat alle publicaties van EU-wetgeving, voorbereidende documenten, EU-jurisprudentie, internationale overeenkomsten en andere openbare documenten. In Samenvattingen van de EU-wetgeving vindt u korte uiteenzettingen van de hoofdlijnen van het EU-beleid en EU-wetgeving.

Via Eur-Lex kunt u ook zoeken in N-Lex naar nationale wet- en regelgeving in de EU-lidstaten.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?