CE-markering: geluidsemissie buitenmaterieel

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Richtlijn 2000/14/EG is van toepassing op geluidsemissie van specifieke apparatuur voor gebruik buitenshuis. De richtlijn betreft vooral machines en apparatuur die worden gebruikt voor bouwen, tuinieren en overige werkzaamheden.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2000/14/EG heeft uitsluitend betrekking op materieel dat als een geheel, geschikt voor het beoogde gebruik, in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt genomen. Artikel 12 van de richtlijn noemt producten die zijn onderworpen aan geluidsgrenswaarden. Artikel 13 somt producten op waarop alleen het geluidsvermogensniveau moet worden gemarkeerd. Bijlage I definieert alle materiaaltypes waarnaar de richtlijn verwijst.

Uitzonderingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

  • materieel dat primair bestemd is voor het vervoer van goederen of personen over de weg, per spoor, door de lucht of over waterwegen;
  • speciaal voor militaire en politiedoeleinden of voor noodhulpdiensten ontworpen en geconstrueerd materieel;
  • niet-aangedreven hulpstukken die afzonderlijk op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen, uitgezonderd handgeleide betonbrekers, trilhamers en hydraulische hamers.

Stappenplan doorlopen

De fabrikant of importeur is verantwoordelijk dat de goederen voldoen aan de richtlijn. Hij moet daarbij het stappenplan CE-markering doorlopen. De goederen voldoen aan de richtlijn wanneer het materieel voorzien is van:

  • een CE-markering;
  • een vermelding van het gewaarborgde geluidsvermogensniveau;
  • een EG-verklaring van overeenstemming.

De fabrikant moet de geluidsemissie van de goederen testen volgens de normen in deel A en B van bijlage III van de richtlijn. Hier komen de basisnormen voor geluidsemissie uitvoerig aan bod.

Notified body

De richtlijn schrijft de betrokkenheid van een aangemelde instantie of 'notified body' voor bij het beoordelen van een product. Meer over deze procedure leest u in bijlage VI en VII van de richtlijn. Beoordeelt de aangemelde instantie het product positief, dan krijgt de fabrikant een overeenstemmingscertificaat. Is de aangemelde instantie betrokken bij de productiecontrolefase? Dan volgt haar identificatienummer na de CE-markering.

Bijzonderheden

Het is mogelijk dat voor producten die vallen onder de richtlijn geluidsemissie buitenmaterieel ook andere richtlijnen gelden. Te denken valt aan de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn of de EMC-richtlijn.

Officiële teksten

Controlerende instantie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?