Producteisen biociden

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
28 juni 2013

Wie in de Europese Unie biociden of met biociden behandelde voorwerpen en materialen op de markt wil brengen, moet zich houden aan de eisen van Verordening (EU) nr. 528/2012.

Biociden zijn chemische en biologische middelen die werkzame stoffen bevatten tegen schadelijke organismen (zoals ongedierte, schimmels en bacteriën). Anders dan gewasbeschermingsmiddelen, worden biociden gebruikt in huishoudens, ziekenhuizen en in industriële en technische toepassingen. Voorbeelden van biociden zijn houtverduurzamingsmiddelen, vuilwerende coatings voor schepen, desinfecteermiddelen en insectensprays.

Biociden mogen alleen worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten. Zodra een EU-land een eerste toelating heeft verleend, kan de aanvrager een verzoek indienen om erkenning van de toelating door de andere EU-landen. Deze toelating moet hem worden verleend onder dezelfde voorwaarden als in eigen land.

Voor de Nederlandse markt kunnen bedrijven toelating aanvragen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Bedrijven die biociden op de Europese markt willen brengen brengen moeten een toelating aanvragen bij de European Chemical Agency (ECHA).

Naast de specifieke bepalingen van Verordening (EU) nr. 528/2012 vindt u algemene voorschriften voor het classificeren, verpakken en etiketteren van stoffen en mengsels in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Officiële teksten

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?