EU-wetgeving en zakendoen in de Europese Unie

Gepubliceerd op:
28 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
28 september 2023

Nederland maakt samen met de andere landen van de Europese Unie (EU) regels over handel. Denk aan afspraken over vrij verkeer, producteisen en handelsverdragen. Let wel op: een land kan naast EU-wetten ook eigen regels hebben voor bijvoorbeeld verpakkingen. Op deze pagina leest u ook meer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de EU.

Afspraken, regels en richtlijnen binnen de Europese Unie 

De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27 Europese landen. Deze lidstaten maken Europees beleid en afspraken. De EU-wetgeving bestaat uit: 

 • regels die gelden voor de hele EU en soms ook voor de Europese Economische Ruimte (EER); 
 • richtlijnen waarbij een lidstaat zelf de regels maakt; 
 • besluiten die alleen gelden voor een EU-land of -bedrijf. 

Europa.eu geeft basisinformatie over de organisatie en werkwijze van de EU. 

Lijst EU-landen 

De Europese Unie heeft 27 lidstaten. U vindt de exportregels per land onder 'Exporteren binnen de EU' bij het EU-land dat u selecteert op de pagina Landen en gebieden

 • België 
 • Bulgarije 
 • Cyprus 
 • Denemarken 
 • Duitsland 
 • Estland 
 • Finland 
 • Frankrijk 
 • Griekenland 
 • Hongarije 
 • Ierland 
 • Italië 
 • Kroatië 
 • Letland 
 • Litouwen 
 • Luxemburg 
 • Malta 
 • Nederland 
 • Oostenrijk 
 • Polen 
 • Portugal 
 • Roemenië 
 • Slovenië 
 • Slowakije 
 • Spanje  
 • Tsjechië 
 • Zweden 

Lijst EER-Landen

Sommige regels in de EU gelden ook in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen:

Zwitserland neemt niet deel aan de EER. Wel heeft het land toegang tot de interne markt van de Europese Unie. 

EU-wetgeving en internationaal MVO

De EU speelt een belangrijke rol in het promoten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (International Responsible Business Conduct of IRBC). De EU heeft verschillende richtlijnen en verordeningen hierover aangenomen, andere zijn nog in behandeling. Op de website van de EU vindt u meer informatie over internationaal MVO en de EU.

In sommige EU-landen, zoals Frankrijk en Duitsland, zijn er al internationale MVO-wetten. In Nederland ligt er een initiatiefvoorstel voor de 'Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen'. Ook kent Nederland internationale MVO-convenanten, gesloten door bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Die gaan bijvoorbeeld over gepaste zorgvuldigheid (due dilligence) en het tegengaan van misstanden binnen een sector, zoals uitbuiting en milieuschade.

Bekijk meer informatie op onze pagina IMVO-wetten en -regels.

Meer informatie

Op verschillende websites van de Europese Unie vindt u meer informatie over EU-wetgeving en zakendoen.

Vragen over EU-wetgeving?

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?