Nationaal Transformatie Loket voor vastgoed

Gepubliceerd op:
15 januari 2014
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023

Wilt u aan de slag met transformatie van vastgoed? Het Nationaal Transformatie Loket heeft de kennis en ervaring waarmee zij u verder kan helpen.

Wat is vastgoedtransformatie?

Bij vastgoedtransformatie verandert u de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw. Soms wordt het gebouw daarvoor verbouwd, maar niet altijd. Het gaat dus om het omvormen van (leegstaande) panden naar bijvoorbeeld woningen. Vastgoedtransformatie is vaak onderdeel van een gebiedstransformatie.

Voordelen van vastgoedtransformatie

Panden omvormen is meestal sneller dan nieuwbouw en goedkoper bij gebouwen waarbij veel elementen kunnen blijven. Ook gaat transformatie leegstand en verpaupering tegen.

1/3 van alle leegstaande kantoren is om te bouwen tot woningen, afhankelijk van de ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Leegstaande scholen en verzorgingshuizen passen qua ligging en structuur vaak goed bij de huisvesting van groepen mensen en zijn daarom zelfs vaker geschikt voor transformatie.

Waarom vastgoedtransformatie?

Door leegstaande panden om te vormen helpen we verschillende groepen mensen aan een woning. Denk aan:

  • starters op de woningmarkt
  • senioren
  • expats
  • vluchtelingen

Transformatiepanden zijn niet alleen geschikt voor sociale huur. Transformatie bedient ook het hogere huur- en koopsegment.

Wat doet het Nationaal Transformatie Loket?

Voor 2030 hebben we in Nederland 900.000 extra woningen nodig. Ongeveer 13% daarvan willen we realiseren door vastgoedtransformatie. Om deze opgave van 15.000 transformatiewoningen per jaar te ondersteunen, heeft het Rijk een Nationaal transformatie plan opgesteld. Het Nationaal Transformatie Loket is hier onderdeel van.

Doel van het Nationaal Transformatie Loket

Het Nationaal Transformatie Loket heeft als doel om de vastgoedtransformatie naar woningen te versnellen door kennis en expertise te delen. Via ons loket vindt u hulpmiddelen en vraagt u advies.

Daarnaast is er een transformatiefaciliteit ingericht om vastgoedtransformatie gedeeltelijk te financieren.

Hulpmiddelen bij vastgoedtransformatie

Hieronder vindt u een aantal openbare hulpmiddelen, gesorteerd per onderwerp. Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Vraag advies aan het Expertteam woningbouw

Gemeenten en corporaties kunnen het Expertteam Woningbouw om advies vragen. Bijvoorbeeld over:

  • hoe u bouwkundige wet- en regelgeving toepast
  • de ruimtelijke kaders
  • de financiering
  • de woon- en inrichtingsmogelijkheden van het pand.

2/3 van de kosten van de inzet van een expert vergoedt het Rijk.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?