Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling GLB 2023

Gepubliceerd op:
13 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2022

Conditionaliteiten, de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn met elkaar verbonden in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Krijgt u een vergoeding voor conditionaliteiten? Kunt u tegelijk meedoen met de eco-regeling en het ANLb? Wij zetten een aantal vragen op een rij.

Conditionaliteiten met ANLb en eco-activiteiten

U houdt zich aan de conditionaliteiten als u wilt meedoen aan de eco-regeling of het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen om landbouwgrond in goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) te houden. En om bijvoorbeeld bij te dragen aan een betere biodiversiteit. U krijgt geen vergoeding voor het voldoen aan de conditionaliteiten. Die vergoeding is al verwerkt in de regelingen zelf.

Welke conditionaliteiten zijn anders voor het ANLb?

Voor het ANLb zijn er aanvullingen en uitzonderingen op de conditionaliteiten:

Welke conditionaliteiten zijn anders voor eco-activiteiten?

Voor de eco-regeling zijn er aanvullingen op deze conditionaliteiten:

Bufferstroken met ANLb en eco-activiteiten

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Lees alles over bufferstroken.

Hoe zit het met bufferstroken en het ANLb?

Op verplichte bufferstroken mag u ANLb-beheeractiviteiten uitvoeren. U mag geen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op bemesten en chemische onkruidbestrijding of het (gedeeltelijk) afzien daarvan. Vanuit de conditionaliteiten GLMC 4 en 10 is het namelijk al verboden om de bufferstrook te bemesten of chemische onkruidbestrijding toe te passen.

 • De volgende ANLb-pakketten mogen daarom niet op een verplichte bufferstrook liggen:
  • Pakket 7 Ruige mest
  • Pakket 55 Beperking chemische onkruidbestrijding
  • Pakket 39a, 39b, 39c en 39d Bodemverbetering
  • Pakket 46 Verbrede bufferstrook       
 • Er is geen ANLb-vergoeding mogelijk voor het uitvoeren van de activiteiten A06, A07 en A30 in een verplichte bufferstrook. Voert u deze activiteiten toch uit in een verplichte bufferstrook? Dan kunt u een korting krijgen.

Hoe zit het met bufferstroken en eco-activiteiten?

Er zijn eco-activiteiten die moeten of mogen overlappen met een bufferstrook. Ook zijn er activiteiten die niet mogen op een bufferstrook.

 • De 2 eco-activiteiten Kruidenrijke bufferstrook langs grasland en Kruidenrijke bufferstrook langs bouwland moeten helemaal of voor een deel overlappen met een verplichte bufferstrook.
 • Deze 6 eco-activiteiten mogen overlappen met de verplichte bufferstrook: strokenteelt, verlengde weidegang (dag), verlengde weidegang dag en nacht, heg, haag, struweel, landschapselement hout en biologische landbouw.
 • De overige (14) eco-activiteiten mogen niet overlappen met een verplichte bufferstrook.

Eco-regeling en het ANLb

Bent u lid van een collectief en bent u actieve landbouwer? Dan kunt u aan de eco-regeling en aan het ANLb deelnemen. De eco-regeling vraagt u zelf aan. Meedoen met het ANLb kan door lid te worden van een collectief. Neem hiervoor contact op met het collectief in uw regio.

Kunt u voor een eco- en ANLb-activiteit op hetzelfde perceel een betaling krijgen?

Dit kan soms wel en soms niet. Is de waarde van de eco-activiteit gebaseerd op dezelfde kosten of omzetverlies als de vergoeding van de ANLb-activiteit? Dan is er overlap in de berekende vergoeding. In dit geval betalen we de activiteit uit via het ANLb. Bij de eco-regeling krijgt u dan niet de waarde van de activiteit, maar wel de punten. Is er geen overlap in de berekende vergoeding? Dan is zowel vanuit de eco-regeling als het ANLb een vergoeding mogelijk. 

In de tabel hieronder ziet u welke eco-activiteiten en ANLb-activiteiten kunnen samengaan op hetzelfde perceel. U ziet ook of er overlap is in de vergoedingen.

Ook samen met anderen werken aan een duurzame omgeving? Lees meer over ANLb en andere samenwerkingen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?