Areaal Monitoring Systeem (AMS)

Gepubliceerd op:
9 november 2023

Heeft u een subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? Wij controleren of u zich aan de voorwaarden houdt. Daarvoor gebruiken we het Areaal Monitoring Systeem (AMS). U leest hier wat het AMS is en hoe het AMS u helpt bij uw definitieve subsidieaanvraag. 

Wat is het AMS?

Het AMS is een systeem waarmee we landbouwactiviteiten op percelen kunnen volgen. Bijvoorbeeld welke (vang)gewassen er groeien en opkomen. Het gaat om landbouwactiviteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd of die vallen onder de conditionaliteiten. We gebruiken hiervoor wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland. Dit zijn openbare satellietbeelden waar iedereen gebruik van kan maken en toegang tot heeft. 

Wat betekent het AMS voor u?

Het AMS helpt bij het controleren van uw GLB-aanvraag. Blijkt uit satellietbeelden dat u niet aan de GLB-voorwaarden voldoet? Dan krijgt u hierover een brief van ons. U kunt dan uw subsidieaanvraag op tijd aanpassen of intrekken.  Bij uw definitieve GLB-aanvraag in de Gecombineerde opgave ziet u of wij uw perceel hebben goedgekeurd. U krijgt hierover geen apart bericht.

Wij zetten het AMS in 2023 alleen in voor het volgen van uw landbouwactiviteiten voor de basispremie. We kijken of er subsidiabele gewassen op uw opgegeven percelen staan. En of uw subsidiabel grasland gemaaid of beweid is. Kunnen we een landbouwactiviteit niet vaststellen? Dan zien wij dit perceel niet als landbouwgrond. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor uw basispremie, eco-premie, het ANLb en uw mestplaatsingsruimte. 

Minder bedrijfscontroles

Het AMS kan het aantal bedrijfscontroles op uw bedrijf verminderen. Wanneer de informatie uit de satellietbeelden overeenkomt met uw aanvraag, wordt deze sneller goedgekeurd. Klopt het niet? Dan kunt u zelf een foto of meer informatie aanleveren. Eventueel volgt een fysieke controle. U krijgt altijd de mogelijkheid om te reageren als uit satellietbeelden blijkt dat uw aanvraag niet klopt. 

RVO GeoTag

Met de RVO GeoTag app kunt u uw perceel of landschap digitaal in beeld brengen. Op App RVO GeoTag leest u hoe de app werkt. In 2023 zette u de RVO GeoTag alleen in voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor het taaktype maaien. Over hoe we de RVO GeoTag in 2024 uitbreiden leest u binnenkort meer. 

Waarom gebruiken wij AMS? 

ls EU-lidstaat moeten wij vanaf 2023 een monitoringsysteem gebruiken. In 2023 was dit beperkt tot het monitoren op de voorwaarden van de BIS-regeling. Vanaf 2024 passen we monitoren toe op alle  GLB-regelingen: de BIS, ecoregeling en het ANLb. Daarnaast monitoren we dan ook de voorwaarden voor de conditionaliteiten.

Het AMS geeft ons een betrouwbaar overzicht van activiteiten op percelen. Dit komt door de wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland. Eerder gebruikten we jaarlijks 2 luchtfoto’s en enkele satellietbeelden. Aangezien dat alleen momentopnamen zijn, zijn deze beelden niet geschikt voor het volgen van activiteiten op percelen.  

Wij blijven nog wel gebruikmaken van deze luchtfoto’s, satellietbeelden en van controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?